Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék

A Tanszék interdiszciplináris jellegű kurzusain megszerezhető ismeretek különböző tudományterületek komplex rendszerébe illeszkednek bele, melyekhez a legújabb tudományos módszertanok kapcsolódnak.
A Tanszék oktatói különböző szakterületek képviselői. Az általuk tartott előadásokon és szemináriumokon keresztül a hallgatók megismerkedhetnek az összehasonlító vallástörténet, a kultúratörténet, a filozófia, a művészettörténet, a néprajz, valamint a kultúrantropológia és a szociálpszichológia szempontrendszerével és tudásanyagával, illetve bővíthetik már meglévő tudásukat.

A Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék a Zsidó kultúratörténet mesterszak szakgazdája.

Tanszékvezető

Műv és Kult Tanszékvezető
Prof. dr. Gábor György
egyetemi tanár
a Doktori Iskola vezetője, tanszékvezető
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék

A tanszék oktatói

Művelődés és kultúra tanszék oktatói
Dr. Dobos Károly Dániel
egyetemi docens
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
Prof. dr. Fenyves Katalin
főiskolai tanár
professor emerita
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
Dr. Peremiczky Szilvia
habil. egyetemi docens
szakfelelős (zsidó kultúratörténet MA)
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
Prof. dr. Rugási Gyula
egyetemi tanár
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
Dr. Toronyi Zsuzsanna
egyetemi docens
Művelődés- és Kultúratörténeti tanszék
Vörös Kata
tanársegéd
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék