Szentírás és Talmudtudományi Tanszék

A Szentírás és Talmudtudományi Tanszék elsődleges feladata a Héber Biblia és a rabbinikus hagyomány alapját képező Talmud kortárs szemléletű oktatása és kutatása. E tanszék oktatói tanítják továbbá a poszttalmudi rabbinikus irodalom műveit, beleértve a jelenkori háláhikus írásokat is. A tanszék munkatársait az oktatás és kutatásaik során a vallási hagyomány tisztelete és a zsidóság bibliai, talmudi, történelmi, zsidó és egyetemes művelődéstörténeti, nyelvi, valamint szociológiai kontextusainak figyelembevétele vezérli. Az oktatók rabbik, bibliakutatók, judaisztikai szakemberek.

A Szentírás és Talmudtudományi Tanszék a Rabbi osztatlan mesterszak szakgazdája és felel a rabbiképzésért.

Megbízott tanszékvezető

Szentírás és Talmudt. Megbízott tanszékvezető
Radnóti Zoltán
mesteroktató – rabbi
mb. tanszékvezető
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék

A tanszék oktatói

Szentírás és talmudtudomány tanszék oktatói
Dr. Balázs Gábor
egyetemi docens
általános rektorhelyettes, szakfelelős (rabbiképzés)
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
Darvas István
mesteroktató – rabbi
elnök
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
Dr. Frölich Róbert
főiskolai docens - rabbi
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
Prof. dr. Hausmann Jutta
egyetemi tanár
professor emerita
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
Dr. Kurucz Ákos
mesteroktató – rabbi
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
Levy Dov
mesteroktató – rabbi
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
Dr. Verő Tamás
főiskolai docens – rabbi
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
Prof. dr. Zsengellér József
egyetemi tanár
a Doktori Tanács elnöke
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék