Oktatók

B
Dr. Balázs Gábor
egyetemi docens
általános rektorhelyettes, szakfelelős (rabbiképzés)
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
Dr. Balogh István
főiskolai docens
mb. tanszékvezető, szakfelelős (judaisztika BA)
Judaisztikai Tanszék
Bartók Ágnes
tanársegéd
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
Dr. Beke Tamás
főiskolai docens
Judaisztikai Tanszék
Dr. Biró Tamás
egyetemi docens
Judaisztikai Tanszék
Budai Miklós
kántor, művésztanár
Judaisztikai Tanszék
D
Dr. Darvas Ágnes
egyetemi docens
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
Darvas István
mesteroktató – rabbi
elnök
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
Dobos Dániel
művésztanár
Judaisztikai Tanszék
Dr. Dobos Károly Dániel
egyetemi docens
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
Dombi Gábor
tanársegéd
Történelemtudományi Tanszék
F
Fekete László
főkántor, művésztanár
Judaisztikai Tanszék
Dr. Fényes Balázs Ákos
címzetes egyetemi tanár
Judaisztikai Tanszék
Prof. dr. Fenyves Katalin
főiskolai tanár
professor emerita
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
Dr. Frölich Róbert
főiskolai docens - rabbi
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
G
Prof. dr. Gábor György
egyetemi tanár
a Doktori Iskola vezetője, tanszékvezető
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
Dr. Gádor György
mesteroktató
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
Dr. Goldmann Márta
egyetemi docens
szakfelelős (egyházi/felekezeti közösségszervező BA)
Judaisztikai Tanszék
H
Dr. Háberman Zoltán
egyetemi docens
tanszékvezető, szakfelelős (felekezeti szociális munkás BA)
Szociális Munka és Társadalomtudományi tanszék
Prof. dr. Hausmann Jutta
egyetemi tanár
professor emerita
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
Dr. Hrbáček Magdaléna
főiskolai docens
Judaisztikai Tanszék
I
Dr. Indries Krisztián
főiskolai docens
Szociális Munka és Társadalomtudományi tanszék
K
Dr. Kárpáti Judit Márta
egyetemi docens
Történelemtudományi Tanszék
Kiss András
nyelvtanár (bibliai héber)
Idegen Nyelvi Lektorátus
Dr. Komoróczy Szonja Ráhel
egyetemi docens
oktatási rektorhelyettes
Judaisztikai Tanszék
Dr. Krémer Balázs
egyetemi docens
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
Dr. Kurucz Ákos
mesteroktató – rabbi
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
L
Levy Dov
mesteroktató – rabbi
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
M
Makra Ildikó
nyelvtanár (modern héber)
Idegen Nyelvi Lektorátus
Prof. dr. Menyhért Anna
egyetemi tanár
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
N
Neumark Zoltán
művésztanár
Judaisztikai Tanszék
P
Dr. Peremiczky Szilvia
habil. egyetemi docens
szakfelelős (zsidó kultúratörténet MA)
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
R
Radnóti Zoltán
mesteroktató – rabbi
mb. tanszékvezető
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
Prof. dr. Rugási Gyula
egyetemi tanár
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
S
Szántóné dr. Balázs Edit
főiskolai docens
Történelemtudományi Tanszék
Székelyhidi Hajnalka
művésztanár
képzésfelelős (kántorképzés és előimádkozó-képzés)
Judaisztikai Tanszék
Szilágyi Erzsébet
nyelvtanár (modern héber)
Idegen Nyelvi Lektorátus
T
Dr. Tamási Balázs
egyetemi docens
könyvtárigazgató
Történelemtudományi Tanszék
Tánczos Éva
mesteroktató
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
Dr. Toronyi Zsuzsanna
egyetemi docens
Művelődés- és Kultúratörténeti tanszék
V
Dr. Verő Tamás
főiskolai docens – rabbi
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
Vörös Kata
tanársegéd
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
Z
Dr. Zima András
egyetemi docens
tanszékvezető
Történelemtudományi Tanszék
Zima-Lipthay Judit
nyelvtanár (modern héber)
az Idegen Nyelvi Lektorátus vezetője
Idegen Nyelvi Lektorátus
Dr. Zolnay János
adjunktus
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
Prof. dr. Zsengellér József
egyetemi tanár
a Doktori Tanács elnöke
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
Zucker Immánuel
főkántor, művésztanár
Judaisztikai Tanszék
Dr. Balázs Gábor
egyetemi docens
általános rektorhelyettes, szakfelelős (rabbiképzés)
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
 
Dr. Balogh István
főiskolai docens
mb. tanszékvezető, szakfelelős (judaisztika BA)
Judaisztikai Tanszék
 
Bartók Ágnes
tanársegéd
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
 
Dr. Beke Tamás
főiskolai docens
Judaisztikai Tanszék
 
Dr. Biró Tamás
egyetemi docens
Judaisztikai Tanszék
 
Budai Miklós
kántor, művésztanár
Judaisztikai Tanszék
 
Dr. Darvas Ágnes
egyetemi docens
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
 
Darvas István
mesteroktató – rabbi
elnök
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
 
Dobos Dániel
művésztanár
Judaisztikai Tanszék
 
Dr. Dobos Károly Dániel
egyetemi docens
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
 
Dombi Gábor
tanársegéd
Történelemtudományi Tanszék
 
Fekete László
főkántor, művésztanár
Judaisztikai Tanszék
 
Dr. Fényes Balázs Ákos
címzetes egyetemi tanár
Judaisztikai Tanszék
 
Prof. dr. Fenyves Katalin
főiskolai tanár
professor emerita
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
 
Dr. Frölich Róbert
főiskolai docens – rabbi
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
 
Prof. dr. Gábor György
egyetemi tanár
a Doktori Iskola vezetője, tanszékvezető
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
 
Dr. Gádor György
mesteroktató
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
 
Dr. Goldmann Márta
egyetemi docens
szakfelelős (egyházi/felekezeti közösségszervező BA)
Judaisztikai Tanszék
 
Dr. Háberman Zoltán
egyetemi docens
tanszékvezető, szakfelelős (felekezeti szociális munkás BA)
Szociális Munka és Társadalomtudományi tanszék
 
Prof. dr. Hausmann Jutta
egyetemi tanár
professor emerita
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
 
Dr. Hrbáček Magdaléna
főiskolai docens
Judaisztikai Tanszék
 
Dr. Indries Krisztián
főiskolai docens
Szociális Munka és Társadalomtudományi tanszék
 
Dr. Kárpáti Judit Márta
egyetemi docens
Történelemtudományi Tanszék
 
Kiss András
nyelvtanár (bibliai héber)
Idegen Nyelvi Lektorátus
 
Dr. Komoróczy Szonja Ráhel
egyetemi docens
oktatási rektorhelyettes
Judaisztikai Tanszék
 
Dr. Krémer Balázs
egyetemi docens
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
 
Dr. Kurucz Ákos
mesteroktató – rabbi
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
 
Levy Dov
mesteroktató – rabbi
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
 
Makra Ildikó
nyelvtanár (modern héber)
Idegen Nyelvi Lektorátus
 
Prof. dr. Menyhért Anna
egyetemi tanár
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
 
Neumark Zoltán
művésztanár
Judaisztikai Tanszék
 
Dr. Peremiczky Szilvia
habil. egyetemi docens
szakfelelős (zsidó kultúratörténet MA)
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
 
Radnóti Zoltán
mesteroktató – rabbi
mb. tanszékvezető
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
 
Prof. dr. Rugási Gyula
egyetemi tanár
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
 
Szántóné dr. Balázs Edit
főiskolai docens
Történelemtudományi Tanszék
 
Székelyhidi Hajnalka
művésztanár
képzésfelelős (kántorképzés és előimádkozó-képzés)
Judaisztikai Tanszék
 
Szilágyi Erzsébet
nyelvtanár (modern héber)
Idegen Nyelvi Lektorátus
 
Dr. Tamási Balázs
egyetemi docens
könyvtárigazgató
Történelemtudományi Tanszék
 
Tánczos Éva
mesteroktató
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
 
Dr. Toronyi Zsuzsanna
egyetemi docens
Művelődés- és Kultúratörténeti tanszék
 
Dr. Verő Tamás
főiskolai docens – rabbi
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
 
Vörös Kata
tanársegéd
Művelődés- és Kultúratörténeti Tanszék
 
Dr. Zima András
egyetemi docens
tanszékvezető
Történelemtudományi Tanszék
 
Zima-Lipthay Judit
nyelvtanár (modern héber)
az Idegen Nyelvi Lektorátus vezetője
Idegen Nyelvi Lektorátus
 
Dr. Zolnay János
adjunktus
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
 
Prof. dr. Zsengellér József
egyetemi tanár
a Doktori Tanács elnöke
Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék
 
Zucker Immánuel
főkántor, művésztanár
Judaisztikai Tanszék