Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék

A Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék működése olyan tudományos alapokon, nemzetközileg is elismert kutatásokon alapszik, melyek segítségével a tanszék oktatói által képzett hallgatók egyrészt alkalmassá válnak a speciális szociális problémákkal küszködő emberek empatikus megértésére, másrészt speciális tudományos ismeretek befogadására, terjesztésére, kutatásban való részvételre. A tanszék egyik legfontosabb, meghatározó értéke, víziója és missziója, mely a kutatások és a képzés minden aspektusát áthatja, az inkluzív társadalom megvalósítása. Az oktatás alapvető elveit meghatározza az anti-oppresszív, anti-diszkriminációs, valamint a demokratikus és az emberi jogi szemlélet.

A szociális munka egy gyakorlati szakma, így az úgynevezett praxiselméleti kérdésekben a Tanszék közvetít a szakmai gyakorlat, az elméleti tudás és a kutatások között, és egyben integrálja azokat. Nagy hangsúlyt fektet a szakmai gyakorlati képzésre, folyamatos szakmai kapcsolatokat építve a szociális intézményekkel. Szorosan együttműködik az intézmények terepen dolgozó mentoraival, kutatóműhelyekkel, valamint a nemzetközi és hazai egyetemekkel, képzésekkel. A gyakorlat komplex tartalma azt a célt szolgálja, hogy a hallgatók megértsék a szociális munkás és kliense közötti kapcsolat összetettségét.

Társadalomtörténeti, antropológiai, jogi és pszichológiai magyarázó elvek, valamint szociológiai, szociálpolitikai és szociálpszichológiai tudományterületek segítik a hallgatókat, hogy tudásukat konkrét kliens-helyzetekben használják.

Tanszékvezető

Szocmunka Tanszékvezető
Dr. Háberman Zoltán
egyetemi docens
tanszékvezető, szakfelelős (felekezeti szociális munkás BA)
Szociális Munka és Társadalomtudományi tanszék

A tanszék oktatói

Szocmunka tanszék oktatói
Bartók Ágnes
tanársegéd
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
Dr. Darvas Ágnes
egyetemi docens
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
Dr. Gádor György
mesteroktató
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
Dr. Indries Krisztián
főiskolai docens
Szociális Munka és Társadalomtudományi tanszék
Dr. Krémer Balázs
egyetemi docens
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
Prof. dr. Menyhért Anna
egyetemi tanár
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
Tánczos Éva
mesteroktató
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék
Dr. Zolnay János
adjunktus
Szociális Munka és Társadalomtudományi Tanszék