Nyelvvizsga-központ

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Nyelvvizsga-központ 2002 óta államilag elismert, akkreditált kétnyelvű általános (modern héber) és szaknyelvi (bibliai héber) nyelvvizsga bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé három szinten. Vizsgát évente két alkalommal lehet tenni az alább feltüntetett időpontokban.

Kapcsolat:
e-mail: nyelvvizsga-kozpont@or-zse.hu
tel.: +36 30 175 5565
A Nyelvvizsga-központ vezetője: Zima-Lipthay Judit

Szintek

Modern héber
A komplex vizsga azt jelenti, hogy a vizsgarendszer mind az írott nyelvi, mind a beszélt készségeket külön-külön és együttesen is méri. Modern héberből szóbeli vagy írásbeli vizsga egyszerre, illetve külön, más-más időpontban is letehető – ez utóbbi esetben a két részvizsga a későbbiekben párosítható. Ennek megfelelően háromféle vizsgabizonyítvány szerezhető: szóbeli, írásbeli, illetve komplex, amely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll.

Bibliai héber
Bibliai héber esetén mindhárom (B1, B2, C1) szinten csak komplex vizsga tehető (VIZSGALEÍRÁS).
Sikeres vizsga esetén a vizsgázó komplex bizonyítványt kap.

Vizsgaidőpontok

Tavaszi vizsgaidőszak

Vizsga típus Dátum Időpont
írásbeli 2024. április 18. 10:00
szóbeli 2024. május 2. 10:00

Jelentkezési és befizetési határidő: 2024. április 5.

Őszi vizsgaidőszak

Vizsga típus Dátum Időpont
írásbeli 2024. november 7. 10:00
szóbeli 2024. november 21. 10:00

Jelentkezési és befizetési határidő: 2024. október 22.

Jelentkezés módja

A nyelvvizsgára jelentkezni a Jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetésével lehet. Csak hiánytalanul és olvashatóan kitöltött jelentkezési lapot fogadunk el. A vizsgadíjat banki átutalással lehet befizetni. A vizsgadíj befizetési határideje megegyezik a jelentkezési határidővel.

Kérjük, hogy a jelentkezési lap kitöltése előtt olvassa el a vizsgaszabályzatot.

A kitöltött jelentkezési lapot és a vizsgadíj befizetésének igazolását küldje el a Nyelvvizsga-központ részére:

Banki átutaláshoz:

  • Számlaszám: 11708001-20545424
  • Kedvezményezett neve: OR-ZSE Nyelvvizsga-központ
  • Közlemény rovatba: Vizsgázó neve és a vizsganyelv feltüntetése

Vizsgadíjak

MODERN HÉBER

  Szóbeli Írásbeli Komplex
B1 12.500 Ft 13.500 Ft 24.000 Ft
B2 14.500 Ft 18.500 Ft 30.000 Ft
C1 16.500 Ft 19.500 Ft 32.000 Ft

BIBLIAI HÉBER

  Komplex
B1 24.000 Ft
B2 30.000 Ft
C1 32.000 Ft

Nyelvvizsga eredmények

A vizsga időpontja: 2024. április-május

Bibliai héber
Komplex

OR-ZSE-BH-K-26-4-1 Sikeres
OR-ZSE-BH-K-26-4-2 Sikertelen
OR-ZSE-BH-K-26-4-3 Sikeres

Modern héber
Írásbeli

OR-ZSE-MH-A-26-4-2 Sikertelen
OR-ZSE-MH-K-26-4-1 Sikertelen
OR-ZSE-MH-K-26-4-2 Sikeres
OR-ZSE-MH-K.26-4-3 Sikeres
OR-ZSE-MH-K-26-4-4 Sikeres
OR-ZSE-MH-F-26-4-2 Sikeres
OR-ZSE-MH-F-26-4-3 Sikertelen

Modern Héber
Szóbeli

OR-ZSE-MH-A-26-4-1 Sikeres
OR-ZSE-MH-A-26-4-2 Sikertelen
OR-ZSE-MH-K-26-4-1 Sikeres
OR-ZSE-MH-K-26-4-2 Sikeres
OR-ZSE-MH-F-26-4-1 Sikeres
OR-ZSE-MH-F-26-4-2 Sikeres
OR-ZSE-MH-F-26-4-3 Sikeres

Dokumentumok

A nyelvvizsgáztatásban jelenleg hatályos jogszabályok megtekinthetők a nyak.oh.gov.hu oldalon.
A Nyelvvizsga-központ akkreditációs határozata itt érhető el.