Előimádkozó tanfolyam

Képzés céljainak összefoglalása

Az előimádkozó tanfolyam célja, hogy a diákok elsajátítsák a hagyományos zsidó imádkozáshoz szükséges ismereteket. A képzésre átlagos hanggal rendelkező férfiakat veszünk fel, akiket sikeres tanulmányaik után közösségük küldöttjükként tisztelhet majd. A zsinagógai szolgálat mellett a vallási tartalommal kísért életesemények rituáléjában is szerepet kap tevékenységük. Az előimádkozáshoz szükséges dallamokat aktív kántoroktól tanulják (olykor csak recitálva). A héber nyelv olvasásához, judaisztikai alapismeretek elsajátításához oktatóink felzárkózást biztosítanak. A diákok a szükséges ismereteket rendszeres tanulás mellett, egyéni tanrend formájában, saját közösségük igényeinek megfelelően sajátítják el.

Felvételi követelmények

A jelentkezőnek egyéni meghallgatáson kell részt vennie. A felvétel feltétele zsidó vallás (származás vagy betérés papírral történő igazolása). A képzésre csak férfiak jelentkezését fogadjuk el.

A tanfolyamra való jelentkezéshez az egyetem egyedi jelentkezési lapját kitöltve, valamint rövid önéletrajzot, motivációs levelet, igazolványképet, érettségi bizonyítványt, továbbá a jelentkezési díj befizetésének igazolását kell benyújtania. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a nevét, valamint azt, hogy „tanfolyam”.
Az intézményi jelentkezési lap az egyetem honlapjáról (https://or-zse.hu/) tölthető le.

Kérjük, a jelentkezési lapot, valamint a csatolandó dokumentumokat emailben küldje el a szekelyhidih@or-zse.hu email címre.

További információ:
Székelyhidi Hajnal
szekelyhidih@or-zse.hu

Letölthető dokumentumok

Mintatanterv
Órarendek

Itt bepillanthatsz a képzésbe