Előimádkozó tanfolyam

A képzés célja

Az előimádkozó tanfolyam célja, hogy a diákok elsajátítsák a hagyományos zsidó imádkozáshoz szükséges ismereteket. A képzésre átlagos hanggal rendelkező férfiakat veszünk fel, akiket sikeres tanulmányaik után közösségük küldöttjükként tisztelhet majd. A zsinagógai szolgálat mellett a vallási tartalommal kísért életesemények rituáléjában is szerepet kap tevékenységük. Az előimádkozáshoz szükséges dallamokat aktív kántoroktól tanulják (olykor csak recitálva). A héber nyelv olvasásához, judaisztikai alapismeretek elsajátításához oktatóink felzárkózást biztosítanak. A diákok a szükséges ismereteket rendszeres tanulás mellett, egyéni tanrend formájában, saját közösségük igényeinek megfelelően sajátítják el.

 

Bepillantás az egyetemi képzésbe:

Itt bepillanthatsz az egyetemi képzésbe: https://www.youtube.com/watch?v=tWhmsLHHTnU

 

A képzés formája

Képzés szintje: tanfolyam

Munkarend: nappali

Finanszírozási forma: önköltséges, az önköltség összege: 35.000,- Ft/félév

Képzési idő (félév): 2

 

Felvételi követelmények

A jelentkezőnek egyéni meghallgatáson kell részt vennie. A felvétel feltétele zsidó vallás (származás vagy betérés papírral történő igazolása).

 

Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2023. augusztus 21.

 

Az intézményi jelentkezési lap INNEN tölthető le.

Kérjük, a jelentkezési lapot, valamint a csatolandó dokumentumokat emailben küldje el a szekelyhidih@or-zse.hu email címre.

A jelentkezési díj 3500,- Ft, melyet, kérjük, az alábbi bankszámlára befizetni szíveskedjenek: 11708001-20544557 (OTP). A közlemény rovatban tüntesse fel a nevét, valamint, hogy „tanfolyam jelentkezési díj”. A befizetésről szóló igazolást a jelentkezési lappal együtt küldje a megadott email címre.

További információ: Székelyhidi Hajnal, szekelyhidih@or-zse.hu.