Előimádkozó tanfolyam

Az előimádkozó képzés célja a mindenkori hagyományos imádkozás elsajátítása. Az átlagos hanggal rendelkező férfiakat a vallási jártasság megszerzése mellett az imádkozásban közösségük küldötteiként tisztelik. A szolgálatukhoz szükséges dallamokat (olykor csak recitálva) aktív kántoroktól tanulják. A héber nyelv olvasásához, judaisztikai alapismeretek elsajátításához, oktatóink felzárkózást biztosítanak. A szükséges ismereteket, rendszeres tanulás mellett, egyéni tanrend formájában, saját közösségük igényeinek megfelelően sajátítják el. A zsinagógai szolgálat mellett a vallási tartalommal kísért életesemények rituáléjában is szerepet kap tevékenységük.