Nyelvvizsga-központ

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30 – 16.00
kedd: 13.00 – 14.30
szerda: 13.00 – 16.00
csütörtök: 10.00 – 16.00
péntek:

Kapcsolat

e-mail: orzsenyvk@gmail.com
tel.: +36-1-318-7049/133 vagy +36-30-964-9019

A Nyelvvizsga-központ vezetője: Zima-Lipthay Judit


BEMUTATKOZÁS

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Nyelvvizsga-központ államilag elismert, akkreditált kétnyelvű általános (modern héber) és szaknyelvi (bibliai héber) nyelvvizsga bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé három szinten.

Szintek:
B1 (alapfok)
B2 (középfok)
C1 (felsőfok)

A modern héber esetében az egyes típusokhoz tartozó részvizsgák:
B1 (alapfok): írásbeli, szóbeli vagy komplex, (VIZSGALEÍRÁS)
B2 (középfok): írásbeli, szóbeli vagy komplex, (VIZSGALEÍRÁS)
C1 (felsőfok): írásbeli, szóbeli vagy komplex. (VIZSGALEÍRÁS)

A komplex vizsga azt jelenti, hogy a vizsgarendszer mind az írott nyelvi, mind a beszélt készségeket külön-külön és együttesen is méri. Ennek értelmében szóbeli vagy írásbeli vizsga külön, más-más időpontban is letehető. A két részvizsga a későbbiekben párosítható. Természetesen lehetőség van egy vizsgaidőszakon belül írásbeli és szóbeli vizsga letételére. Ennek megfelelően háromféle vizsgabizonyítvány szerezhető: szóbeli, írásbeli, illetve komplex, amely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll.

Bibliai héberből csak komplex vizsgatípus tehető három szinten (B1, B2, C1) (VIZSGALEÍRÁS). Sikeres vizsga esetén a vizsgázó komplex bizonyítványt kap.

A nyelvvizsgáztatásban jelenleg hatályos jogszabályok megtalálhatók a nyak.oh.gov.hu oldalon.

A 2019-es év vizsganaptára modern és bibliai héberből

tavaszi vizsgaidőszak
írásbeli:  április 15., 10.00 óra 
szóbeli:  április 30., 10.00 óra 
Jelentkezési és befizetési határidő: 2019. április 1.

őszi vizsgaidőszak
írásbeli:  november 4., 10.00 óra 
szóbeli:  november 18., 10.00 óra 
Jelentkezési és befizetési határidő: 2019. október 21.

Az OR-ZSE Nyelvvizsgára jelentkezni lehet:

  • személyesen a Vizsgaközpontban (1084, Budapest, Scheiber Sándor utca 2.),
  • e-mailben vagy postán.

A vizsgadíjat csekken, illetve banki átutalással is be lehet fizetni.

Vizsgára jelentkezni a Jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetésével lehet. A vizsgadíj befizetési határideje megegyezik a jelentkezési határidővel.

A Jelentkezési lap nyomtatható formátumban INNEN tölthető le, vagy személyesen beszerezhető az OR-ZSE Nyelvvizsgaközpontban.

Kérjük, hogy a jelentkezési lap kitöltése előtt olvassa el a VIZSGASZABÁLYZATOT.

A kitöltött jelentkezési lapot kérjük személyesen a Vizsgaközpontba vagy az orzsenyvk@gmail.com email címre eljuttatni.

A Vizsgaközpont csak hiánytalanul és olvashatóan kitöltött jelentkezési lapot fogad el, amihez csatolni kell a vizsgadíj befizetését igazoló csekkszelvényt vagy az átutalást igazoló bizonylatot. Ellenkező esetben a jelentkezést érvénytelennek tekintjük.

Banki átutalás esetén:

Számlaszám: 11708001-20545424
Kedvezményezett neve: OR-ZSE Nyelvvizsga-központ
Közlemény rovatba: Vizsgázó neve és a vizsganyelv feltüntetése

Vizsgadíjak:

MODERN HÉBER

szóbeli írásbeli komplex
B1 11000 ft 12500 ft 20000 ft
B2 12000 ft 13500 ft 24000 ft
C1 13000 ft 14500 ft 27000 ft

BIBLIAI HÉBER

komplex
B1 18000 ft
B2 22000 ft
C1 24000 ft

Mintafeladatsorok

Modern héber

A feladat megnevezése Szint
Olvasott szöveg értése, nyelvtani feladatok, esszé fordítás héberről magyarra B1
Olvasott szöveg értése B2
Olvasott szöveg értése MEGOLDÓKULCS B2
Fordítás héberről magyarra B2
Összefoglaló fordítás magyarról héberre B2
Összefoglaló fordítás magyarról héberre C1
Fordítás héberről magyarra C1
Olvasott szöveg értése C1
Olvasott szöveg értése MEGOLDÓKULCS C1
Szóbeli témakörök B1, B2, C1

Bibliai héber

A feladat megnevezése Szint
Nyelvtani feladatok B1
Fordítás héberről magyarra B1
Nyelvtani feladatok B2
Nyelvtani feladatok MEGOLDÓKULCS B2
Fordítás héberről magyarra B2
Nyelvtani feladatok C1
Fordítás héberről magyarra C1

 

A Nyelvvizsga-központ akkreditációs határozatát itt lehet megtekinteni.