Nyelvvizsga-központ

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 11.45 – 13.00
kedd: 12.00 – 13.30
szerda: 12.00 – 13.30
csütörtök: 12.30 – 14.00
péntek:

Kapcsolat

e-mail: orzsenyvk@gmail.com
tel.: +36-1-318-7049/145 vagy +36-30-971-0160

A Nyelvvizsgaközpont vezetője: Tóth Sándor

NYELVVIZSGA

az Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetem Nyelvvizsgaközpontjában

Egyetemünk Nyelvvizsgaközpontjában modern héber nyelvből, illetve bibliai héber nyelvből kétnyelvű szóbeli, írásbeli, illetve komplex B1 (alapfokú), B2 (középfokú) és C1 (felsőfokú) szintű nyelvvizsgát lehet tenni. Vizsgára 14 éves kortól lehet jelentkezni. A vizsgát az OR–ZSE NYVK tagjaiból szervezett – legalább két tagú – bizottság előtt kell letenni.

A vizsgafeladatokról és a segédeszközök használatáról ebből a tájékoztatóból tudhat meg többet. A Nyelvvizsgaközpont vizsgaszabályzatát itt lehet megtekinteni.

A vizsga értékelése pontozással történik. A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az elérhető pontszámok 60%-át teljesítette és minden készségből legalább 40%-ot ért el. A komplex típusú vizsga = szóbeli + írásbeli. A szóbeli és írásbeli vizsga külön-külön is letehető (csak a modern héberből). A komplex vizsga mindhárom fokon a szóbeli és az írásbeli vizsga egyenkénti teljesítésével is letehető.

Biblia héberből csak komplex vizsga tehető és bizonyítvány is csak komplex vizsgáról állítható ki.

A vizsgaidőpontok 2019-ben a következők:

Modern héber, biblia héber
tavasz
írásbeli:  április 15., 10.00 óra 
szóbeli:  április 29., 10.00 óra 
ősz
írásbeli:  november 4., 10.00 óra 
szóbeli:  november 18., 10.00 óra 

Jelentkezés: az OR–ZSE Nyelvvizsgaközpontjában személyesen, vagy elektronikus, illetve postai úton. Határidő:  a tavaszi vizsgákra április 1-ig, az őszi vizsgágra október 21-ig lehet jelentkezni. 

A jelentkezés alkalmával Jelentkezési lapot kell kitölteni, majd be kell fizetni a vizsgadíjat. A vizsgadíj kiegyenlítése csekken, illetve banki átutalással történhet. Az OR–ZSE Nyelvvizsga Központ számlaszáma: 11708001-20545424
A jelentkezés tényleges elfogadásához be kell mutatni a Jelentkezési lapot és a vizsgadíj befizetését igazoló csekkszelvényt, vagy az átutalás visszaigazolását.

A Jelentkezési lapot innen lehet letölteni.

Vizsgadíjak:

MODERN HÉBER

szóbeli írásbeli komplex
B1 6900 ft 7000 ft 12000 ft
B2 7500 ft 9500 ft 17000 ft
C1 8500 ft 10500 ft 18500 ft

BIBLIAI HÉBER

komplex
B1 11000 ft
B2 16000 ft
C1 19000 ft

Mintafeladatsorok

Modern héber

A feladat megnevezése Szint
Olvasott szöveg értése, nyelvtani feladatok, esszé fordítás héberről magyarra B1
Fordítás héberről magyarra, összefoglaló fordítás magyarról héberre B2
Olvasott szöveg értése, nyelvtani feladatok, esszé B2
Összefoglaló fordítás magyarról héberre C1
Fordítás héberről magyarra C1
Olvasott szöveg értése, nyelvtani feladatok, esszé C1

Bibliai héber

A feladat megnevezése Szint
Nyelvtani feladatok B1
Fordítás héberről magyarra B1
Nyelvtani feladatok B2
Fordítás héberről magyarra B2
Nyelvtani feladatok C1
Fordítás héberről magyarra C1

 

A Nyelvvizsgaközpont akkreditációs határozatát itt lehet megtekinteni.

A Nyelvvizsgaközpont belső működési rendjéről itt tájékozódhat.