Nyelvvizsga-központ

nyelvvizsga eredmények 2023. április-május, modern héber, bibliai héber

A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ határozata alapján egyetemünkön 2002-ben megalakult az OR-ZSE Nyelvvizsga-központ. Ezzel lehetővé vált, hogy hallgatóink és más, a héber nyelvet tanuló magyar vagy külföldi állampolgárok államilag elfogadott, hivatalos nyelvvizsgát tegyenek és ezzel nyelvtudásukat igazolják. Európában egyedüli lehetőség nyílt ezzel arra, hogy ne csak a modern héber nyelvből – ivrit – hanem bibliai héberből is vizsgát tegyenek a jelentkezők. Vizsgát egy évben két alkalommal lehet tenni, a különböző sajtóorgánumokban, illetve az OR-ZSE honlapján alább kihirdetett időpontokban.

 

Ügyfélfogadási idő:

Érdeklődni személyesen, vagy előre egyeztetett időpontban, az ügyfélfogadási időben lehet:

hétfő: 13.30 – 16.00
kedd: 13.00 – 14.30
szerda: 13.00 – 16.00
csütörtök: 10.00 – 16.00
péntek:

Kapcsolat

e-mail: nyelvvizsga-kozpont@or-zse.hu
tel.: +36-1-318-7049/133 vagy +36-30-964-9019

A Nyelvvizsga-központ vezetője: Zima-Lipthay Judit


BEMUTATKOZÁS

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Nyelvvizsga-központ államilag elismert, akkreditált kétnyelvű általános (modern héber) és szaknyelvi (bibliai héber) nyelvvizsga bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé három szinten.

Szintek:
B1 (alapfok)
B2 (középfok)
C1 (felsőfok)

A modern héber esetében az egyes típusokhoz tartozó részvizsgák:
B1 (alapfok): írásbeli, szóbeli vagy komplex, (VIZSGALEÍRÁS)
B2 (középfok): írásbeli, szóbeli vagy komplex, (VIZSGALEÍRÁS)
C1 (felsőfok): írásbeli, szóbeli vagy komplex. (VIZSGALEÍRÁS)

A komplex vizsga azt jelenti, hogy a vizsgarendszer mind az írott nyelvi, mind a beszélt készségeket külön-külön és együttesen is méri. Ennek értelmében szóbeli vagy írásbeli vizsga külön, más-más időpontban is letehető. A két részvizsga a későbbiekben párosítható. Természetesen lehetőség van egy vizsgaidőszakon belül írásbeli és szóbeli vizsga letételére. Ennek megfelelően háromféle vizsgabizonyítvány szerezhető: szóbeli, írásbeli, illetve komplex, amely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll.

Bibliai héberből csak komplex vizsgatípus tehető három szinten (B1, B2, C1) (VIZSGALEÍRÁS). Sikeres vizsga esetén a vizsgázó komplex bizonyítványt kap.

A nyelvvizsgáztatásban jelenleg hatályos jogszabályok megtalálhatók a nyak.oh.gov.hu oldalon.

A 2023-as év vizsgaidőpontjai modern és bibliai héberből

Tavaszi vizsgaidőszak

Vizsga típus Dátum Időpont
írásbeli 2024. április 18. 10:00
szóbeli 2024. május 2. 10:00

Jelentkezési és befizetési határidő: 2024. április 5.

Őszi vizsgaidőszak

Vizsga típus Dátum Időpont
írásbeli 2024. november 7. 10:00
szóbeli 2024. november 21. 10:00

Jelentkezési és befizetési határidő: 2024. október 23.

Az OR-ZSE Nyelvvizsgára jelentkezni lehet:

  • személyesen a Vizsgaközpontban (1084, Budapest, Scheiber Sándor utca 2.),
  • e-mailben vagy postán.

A vizsgadíjat csekken, illetve banki átutalással is be lehet fizetni.

Vizsgára jelentkezni a Jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetésével lehet. A vizsgadíj befizetési határideje megegyezik a jelentkezési határidővel.

A Jelentkezési lapot ITT töltheti ki és küldheti el, vagy személyesen beszerezhető az OR-ZSE Nyelvvizsga-központban.
FIGYELEM! Ha a böngészőből nem tudja elküldeni a Jelentkezési lapot, akkor töltse le és úgy küldje el.

Kérjük, hogy a jelentkezési lap kitöltése előtt olvassa el a VIZSGASZABÁLYZATOT.

A kitöltött jelentkezési lapot kérjük személyesen a Vizsgaközpontba vagy az nyelvvizsga-kozpont@or-zse.hu email címre eljuttatni.

A Vizsgaközpont csak hiánytalanul és olvashatóan kitöltött jelentkezési lapot fogad el, amihez csatolni kell a vizsgadíj befizetését igazoló csekkszelvényt vagy az átutalást igazoló bizonylatot. Ellenkező esetben a jelentkezést érvénytelennek tekintjük.

Banki átutalás esetén:

Számlaszám: 11708001-20545424
Kedvezményezett neve: OR-ZSE Nyelvvizsga-központ
Közlemény rovatba: Vizsgázó neve és a vizsganyelv feltüntetése

Vizsgadíjak:

MODERN HÉBER

szóbeli írásbeli komplex
B1 12.500 ft 13.500 ft 24.000 ft
B2 14.500 ft 18.500 ft 30.000 ft
C1 16.500 ft 19.500 ft 32.000 ft

BIBLIAI HÉBER

komplex
B1 24.000 ft
B2 30.000 ft
C1 32.000 ft

Mintafeladatsorok

Modern héber

A feladat megnevezése Szint
Olvasott szöveg értése, nyelvtani feladatok, esszé fordítás héberről magyarra B1
Szövegértés, nyelvtan, esszé, fordítás B2
Szövegértés, nyelvtan, esszé, fordítás MEGOLDÓKULCS B2
Összefoglaló fordítás magyarról héberre C1
Fordítás héberről magyarra C1
Olvasott szöveg értése C1
Olvasott szöveg értése MEGOLDÓKULCS C1
Szóbeli témakörök B1, B2, C1

Bibliai héber

A feladat megnevezése Szint
Nyelvtani feladatok B1
Nyelvtani feladatok MEGOLDÓKULCS B1
Fordítás, szövegértés B1
Fordítás, szövegértés MEGOLDÓKULCS B1
Nyelvtani feladatok B2
Nyelvtani feladatok MEGOLDÓKULCS B2
Fordítás, szövegértés B2
Fordítás, szövegértés MEGOLDÓKULCS B2
Nyelvtani feladatok C1
Fordítás héberről magyarra C1

 

A Nyelvvizsga-központ akkreditációs határozatát itt lehet megtekinteni.