Judaisztika Tanszék

A Judaisztika Tanszék elsődleges oktatási és kutatási tevékenységét a zsidó vallás (judaizmus) és jelenségeinek vallástudományi megközelítése jellemzi, az írott és a szóbeli, valamint az élő zsidó hagyomány tudományos kutatása, megértése, értelmezése az egyetemes kultúra részeként.

Így a késő ókori, ún. korai zsidóságtól („early Judaism”) kezdődően a kortárs judaizmus különféle irányzatait is magában foglaló recens időszakig vizsgálja a tárgyát, leíró vallástudományi, vallástörténeti, vallásnéprajzi vagy éppen valláspszichológiai, vallásszociológiai eszközökkel. Ezek a vizsgálatok azonban nem választhatóak el a judaizmus bibliai, talmudi, történelmi, liturgiai, művelődéstörténeti, nyelvi, valamint szociológiai kontextusaitól sem.

A Judaisztika Tanszék a judaisztika alapszak szakgazdája is egyben.

Tanszékvezető

Dr. Oláh János, egyetemi tanár

 

A tanszék főállású oktatói

Balogh István, tanársegéd

Dr. Biró Tamás, egyetemi docens, rektorhelyettes

Dr. Tamási Balázs, egyetemi adjunktus, könyvtárigazgató