Űrlapok, formanyomtatványok

Űrlapok
Fontos információk az adategyeztetéssel kapcsolatban már záróvizsgázott hallgatóknak DOC
Adategyeztetési űrlap nyelvvizsgával nem rendelkező, de már záróvizsgázott hallgatóknak DOC
Önköltségi díj csökkentési kérelem DOC
Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem DOC
Utólagos tárgyleadási kérelem DOC
Utólagos tárgyfelvételi kérelem DOC
Önköltségi díj részletfizetési kérelem DOC
Szakváltási kérelem DOC
Kreditbefogadási kérelem DOC
Munkarendváltási kérelem DOC
Kérelem határidőn túli leadásra DOC
Félév-passziválási kérelem DOC
Aktív félév visszavonása iránti kérelem DOC
Számlakérési nyilatkozat DOC
Szakdolgozat-címbejelentő DOC
Plágiumnyilatkozat DOC
Konzultációs igazolás DOC
Könyvtári igazolás a diploma átvételéhez DOC
Oklevél másodlat kérelem DOC

A fenti kérelmek, illetve beadványok a megadott űrlapok használatával, azok megfelelő kitöltését követően adandók be a Tanulmányi Hivatalban. Az űrlapokat szövegszerkesztő programmal, vagy – kinyomtatás után – olvasható, nyomtatott betűkkel, kézzel lehet kitölteni.

A beadás egyaránt történhet személyesen a kitöltött nyomtatvány átadásával, vagy elektronikus úton a Tanulmányi Hivatal e-mail címére tör­té­nő kéz­be­sí­tés­sel.