Szervezet

Vezetők Egyetemi Tanács Rektori Tanács Professzorok Tanácsa Testületek

Az egyetem első számú felelős vezetője, képviselője és tudományos irányítója a rektor. Az OR–ZSE napi működtetésért a főtitkár felel. A rektort munkájában rektorhelyettes segíti. Az egyetemi tanszékeket tanszékvezetők irányítják. A felsőoktatási intézmény vezető, döntéshozó és el­lenőr­ző testülete az Egyetemi Tanács. A feladatkörök részletes leírása az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában olvasható.