Szervezet

Vezetők Szenátus Rektori Tanács Professzorok Tanácsa Testületek

Az egyetem első számú felelős vezetője, képviselője és tudományos irányítója a rektor. Az OR-ZSE napi működtetésért a főtitkár felel. A rektort munkájában az általános rektorhelyettes és a tudományos rektorhelyettes segíti. Az egyetemi tanszékeket tanszékvezetők irányítják. A felsőoktatási intézmény vezető, döntéshozó és ellenőrző testülete a Szenátus. A feladatkörök részletes leírása az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában olvasható.