Szentírás és Talmudtudományi Tanszék

Rector emeritus

Dr. Schőner Alfréd, főrabbi, egyetemi tanár, rector emeritus

 

Megbízott tanszékvezető

Radnóti Zoltán főrabbi, tanársegéd

 

A tanszék főállású munkatársai

Dr. Balázs Gábor egyetemi docens, szakfelelős
Darvas István főrabbi, tanársegéd, főtitkár
Dr. Fényes Balázs, nyugalmazott egyetemi docens, rektori tanácsadó
Dr. Hausmann Jutta, egyetemi tanár
Dr. Verő Tamás főrabbi, főiskolai docens

 

A tanszék óraadó oktatója:

Szerdócz József Ervin rabbi