Szentírás és Talmudtudomány Tanszék

Rector emeritus

Dr. Schőner Alfréd, főrabbi, egyetemi tanár, rector emeritus

 

Megbízott tanszékvezető

Dr. Róna Tamás főrabbi, főiskolai docens

A tanszék főállású munkatársai

Dr. Balázs Gábor egyetemi docens, szakfelelős

Darvas István főrabbi, tanársegéd, főtitkár

Dr. Fényes Balázs, nyugalmazott egyetemi docens, rektori tanácsadó

Dr. Hausmann Jutta, egyetemi tanár

Radnóti Zoltán főrabbi, tanársegéd

Dr. Verő Tamás főrabbi, főiskolai docens

A tanszék óraadó oktatója:

Szerdócz József Ervin rabbi