Történelemtudományi Tanszék

A Történelemtudományi Tanszék fókuszában – a kutatási tevékenység mellett – az egyetemes, de leginkább a magyarországi zsidó történelem oktatása áll. Különös figyelmet fordítunk különböző modernkori irányzatok, helyi közösségek, intézmények mindennapjainak történeti feltárására és köztük lévő kölcsönhatások bemutatására. A hallgatókat önálló feladatok kitűzésével kívánjuk ösztönözni a tényleges interaktivitásra, a legtehetségesebbeket akár tutorális formában is. A Tanszék oktatói témavezetői, konzulensi vagy opponensi státusban segítik a történelem témájú OTDK, továbbá szakdolgozatok és doktori disszertációk megírását. Támogatjuk a hallgatói és az oktatói mobilitást az Erasmus és más ösztöndíjprogramok keretében. Törekszünk intézményközi tanszéki együttműködések létesítésére.

Tanszékvezető

Dr. Zima András, egyetemi docens

 

A tanszék oktatói

Dr. Balázs Edit, nyugalmazott főiskolai docens

Dombi Gábor, egyetemi tanársegéd

Dr. Kárpáti Judit, egyetemi docens

Dr. Tamási Balázs, egyetemi docens, könyvtárigazgató

Dr. Uhrman Iván, egyetemi docens