Tamási Balázs

Dr. Tamási Balázs

PhD (2014)

hebraista

egyetemi docens, könyvtárigazgató

Kutatási terület: a hellenisztikus kori zsidóság (azon belül a qumráni közösség) története, eszmetörténete, vallási irányzatai, irodalma, különös tekintettel a pszeudepigrafikus, pszeudo-profetikus szövegekre, qumráni szövegek, ókori zsidó apokrif és pszeudepigráf irodalom, héber kéziratok és régi könyvek

E-mail: tamasib@or-zse.hu

Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára