Tamási Balázs

Tamási Balázs

PhD (2014)
egyetemi docens, könyvtárigazgató
Kutatási terület: ókortörténet, hebraisztika, ókori zsidóság története, qumráni szövegek, ókori zsidó apokrif és pszeudepigráf irodalom, héber kéziratok és régi könyvek
Tel.: (36-1) 318-7049/103
E-mail: tamasib@or-zse.hu
Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára