A holokauszt nemzedékei – Traumatizált generációk az interperszonális, szociális és kulturális térben című kötet könyvbemutatója

Több mint száz érdeklődő jelent meg február 7-én A holokauszt nemzedékei – Traumatizált generációk az interperszonális, szociális és kulturális térben című könyv Egyetemünkön megrendezett bemutatóján. Az OR-ZSE Virág Teréz Traumakutató Csoportjának három tagja, Bárdos Katalin, Heller Mária és Vörös Kata által szerkesztett kötetet Pléh Csaba pszichológus, akadémikus mutatta be. Pléh Csaba emlékezettel és traumákkal kapcsolatos gondolatébresztő bevezetőjét egy kerekasztal-beszélgetés követte, ahol a résztvevők a soá nemzedékeiről, traumákról és egykori kollégájukról, Erős Ferencről beszélgettek.

Ahogy a kötet írásai, a beszélgetés is mindenekelőtt azzal a kérdéssel foglalkozott, hogyan öröklődnek tovább a társadalmi traumák, hogyan és milyen mértékben befolyásolják a következő generációk tudatos és nem tudatos életvezetését.