A holokauszt nemzetközi emléknapja: a Rabbiképzőből Auschwitzba

Január 27-ét, az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának évfordulóját az ENSZ Közgyűlése 2005-ben a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Az alábbi, teljességre nem törekvő összeállításban a koncentrációs táborokban elpusztult egykori tanítványainkra emlékezünk.


Singer Leó (1877–1944)
Egyetemi tanulmányait az Országos Rabbiképző Intézetben és a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán latin–magyar szakon végezte. 1901-ben szerzett tanári és bölcsészdoktori oklevelet. Ezután Budapesten tanított, majd 1914-ben várpalotai rabbivá választották. Tudományos és irodalmi kérdésekkel is foglalkozott, több héber művet fordított magyarra, ezek közül legismertebb a Kicur Sulhan aruh. 1944 júniusában Auschwitzba deportálták, ott halt meg 1944 júniusában.

Forrás: http://emlekhely.btk.elte.hu/profile/dr-singer-leo/.


Pollák Miksa (1868–1944)
Egyetemi tanulmányait 1883 és 1893 között az Országos Rabbiképző Intézetben és a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte. 1892-ben szerzett a budapesti tudományegyetemen bölcsészdoktori címet, majd 1894-ben avatták rabbivá. 1894-től 1944-ig a soproni hitközség főrabbija volt. Jelentős volt történelmi és irodalomtörténeti munkássága. 1944 júliusában Auschwitzba deportálták, ahol megérkezését követően megölték.

Forrás: http://emlekhely.btk.elte.hu/profile/dr-pollak-miksa/.


Kecskeméti Ármin (1874–1944)
Egyetemi tanulmányait 1887-től az Országos Rabbiképző Intézetben és a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte. 1896-ban szerzett a budapesti tudományegyetemen bölcsészdoktori címet. Húszéves korától jelentek meg irodalmi és irodalomtörténeti munkái, melyek közül legismertebb és máig használt műve a „A zsidó irodalom története” (I–II. Budapest, 1908–1909). 1898-ban avatták rabbivá, s attól az évtől kezdve 1944-ig a makói zsidó hitközség rabbija volt. 1944 júniusában Strasshofba deportálták, ott halt meg 1944-ben.

Forrás: http://emlekhely.btk.elte.hu/profile/dr-kecskemeti-armin/.


Friedmann Dénes (1903–1944)
Egyetemi tanulmányait az Országos Rabbiképző Intézetben és a budapesti Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte. 1925-ben szerzett a budapesti tudományegyetemen bölcsészdoktori címet, majd 1927-ben avatták rabbivá. 1927-től 1944-ig az újpesti izraelita hitközség főrabbija, 1939-től a Rabbiképző Intézet tanára volt. Szerkesztette a Magyar Zsidó Szemle című folyóiratot, valamint az Egyenlőség, a Múlt és Jövő, a Jüdisches Lexikon, a Magyar Zsidó Lexikon és a Révai Nagylexikon munkatársa volt. 1944 júliusában Auschwitzba deportálták, ahol megérkezését követően megölték.

Forrás: http://emlekhely.btk.elte.hu/profile/dr-friedmann-denes/.


Flesch Ármin (1865–1944)
Egyetemi tanulmányait az Országos Rabbiképző Intézetben és a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte. 1887-ben szerzett a budapesti tudományegyetemen bölcsészdoktori címet, majd 1888-ban avatták rabbivá. 1888-tól az ókanizsai, 1889-tõl a mohácsi izraelita hitközség főrabbija volt. Az egyházi irodalom terén jelentős munkásságot fejtett ki, számos cikke jelent meg különböző felekezeti lapokban és évkönyvekben. 1944 júliusában Auschwitzba deportálták, ott halt meg 1944-ben.

Forrás: http://emlekhely.btk.elte.hu/profile/dr-flesch-armin/.


Deutsch Gábor (1909–1944)
Egyetemi tanulmányait az Országos Rabbiképző Intézetben és a budapesti Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte. A budapesti tudományegyetemen szerzett bölcsészdoktori címet, majd 1935-ben avatták rabbivá. 1936-tól a devecseri izraelita hitközség főrabbija volt. Mesterei, kortársai a következő generáció egyik kiemelkedő tudósát látták benne. 1944 júliusában Auschwitzba deportálták, 1944. augusztus 2-án Tröglitzben halt meg.

Forrás: http://emlekhely.btk.elte.hu/profile/dr-deutsch-gabor/.
A kép forrása: OR-ZSE Könyvtár, https://mandadb.hu/tetel/755235/Majmuni__Szemelvenyek.


Büchler Sándor (1870–1944)
Egyetemi tanulmányait 1884 és 1894 között az Országos Rabbiképző Intézetben és a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte. 1893-ban szerzett a budapesti tudományegyetemen bölcsészdoktori címet, majd 1895-ben avatták rabbivá. 1897-től 1944-ig a keszthelyi izraelita hitközség főrabbija volt. 1914-től a budapesti tudományegyetem magántanárává nevezték ki. A magyarországi zsidóság letelepedésének történetével foglalkozott. 1944 júniusában Auschwitzba deportálták, ott halt meg 1944 júliusában.

Forrás: http://emlekhely.btk.elte.hu/profile/dr-buchler-sandor/.


Bernstein Béla (1868–1944)
Egyetemi tanulmányait 1882 és 1892 között az Országos Rabbiképző Intézetben, a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán és Breslauban végezte. 1890-ben a lipcsei egyetemen nyert bölcsészdoktori címet. 1892-ben avatták rabbivá, ettől az évtől a szombathelyi, 1909-től a nyíregyházi izraelita hitközség főrabbija volt. Az Országos Rabbiegyesület alelnöke és az Országos Rabbiképző Intézet vezérlőbizottságának tagja volt. A legkiválóbb ismerője volt a magyar zsidók szabadságharcbeli történetének. 1944 májusában Nyíregyházáról Auschwitzba deportálták, ott halt meg 1944-ben.

Forrás: http://emlekhely.btk.elte.hu/profile/dr-bernstein-bela/.