A jeruzsálemi Héber Egyetem 16 hallgatója látogatott egyetemünkre

2023 május 16-án a jeruzsálemi Héber Egyetem szociális munkás szakos hallgatói előadásokon, szakmai megbeszéléseken vettek részt az OR-ZSE-n. Katz Katalin a Héber Egyetem professzora, aki egyetemünk vendégtanára is egyben, több éve szervez kurzusokat izraeli hallgatóknak Magyarországra, hazai egyetemekkel, szociális intézményekkel együttműködve. Az izraeli hallgatók nagy érdeklődéssel fogadták Balázs Gábor általános rektorhelyettes és Komoróczy Szonja oktatási rektorhelyettes héber nyelvű előadásait a magyar neológiáról, a mai magyar zsidó közösségről, egyetemünk helyzetéről. Az izraeli és magyar hallgatók kölcsönösen érdeklődtek egymás képzése és szociális munkája iránt. A Héber Egyetem egyike a világ legszínvonalasabb egyetemeinek, így érdekes ismeretanyaggal gazdagodhattunk képzésükről. A találkozás koordinátora az OR-ZSE részéről Háberman Zoltán tanszékvezető volt, aki bemutatta a szociális munkás képzést és tereplátogatásra is elkísérte az izraeli hallgatókat a Mazsihisz újpesti idősek otthonába. Deutsch Márta az otthon vezetője és S. Tóth Judit szociális munkás, akik mindketten az OR-ZSE végzettjei, beszéltek az otthon életéről és az ottani munkáról az izraeli egyetemistáknak.