A kultúra és a szellem erejével

Egyetemünk egyik hallgatójának és a felekezeti szociális munkás képzésnek újabb sikere

Egyetemünk kétségtelenül a szociális munka szakon keresztül fejti ki legintenzívebb módon társadalomépítő tevékenységét, szolgálva a társadalmi mobilitás és az elesettek, rászorulók gyámolításának vallási értelemben is szent ügyét. A Misna ősi tanítása szerint a tudásszomj, ha tetszik a tan, a Tóra és a vallási odaadás, a kántori, rabbinikus szolgálat, ha tetszik az Ávoda mellett az isteni koncepció szerint a világ harmadik pillére épp a jó cselekedetek, a szociális gondoskodás lelkülete. A cheszed, vagyis az önzetlen szeretet gyakorlása, héberül mondva a gemilut chászádim, a zsidó vallás gyakorlati érvényesülésének legnyilvánvalóbbika.

Rendre megható példáját adják a felebarátaik iránti odaadásnak az Egyetem azon polgárai, akik szociális munkájuk minden erőfeszítését a társadalmi mobilitás, az elesettek fölemelésének szolgálatába állítják. Egyetemünk tág szellemi látókörének, a néprajz területén elért tudományos eredményeinek különlegesen szép applikatív érvényesítése, amikor egy-egy hallgatónk a népi kultúra, a néptánc, népzene megtartó erejét mozgósítja a társadalmi fölzárkóztatás vallási értelemben is szent ügyének érvényre juttatásakor.

Oláhné Csercsics Ivett és férje, Oláh József az akibic.hu-n olvasható története ebből a szempontból is igen tanúságos. Jól mutatja, milyen kreatív erőket szabadít föl a szociális munka Egyetemünkön kialakult, pezsgő szellemi műhelye azokban, akik életüket a jó cselekedetek szent ügyének szentelik. Különös örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy e történet mögött vallási szervezetek együttműködésének, illetve összeérő, egymásba szövődő, gabalyodó működésének motívumvilága is fölsejlik. A társadalmi integráció és mobilitás mindannyiunk közös ügye. Olyan kihívás, amely, ha helyes választ adunk rá, árkok betemetőivé, a társadalmi béke szolgálóivá tehet bennünket.