A soá alatt elrabolt könyvek visszaszolgáltatása az OR-ZSE Könyvtárának

Intézményünk könyvtárából származó, a II. világháború során a nácik által elrabolt könyvek visszaadására került sor a Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg (HFJS) jóvoltából és szervezésében. Egyetemünk képviseletében Balázs Gábor általános rektorhelyettes, Tamási Balázs könyvtárigazgató és Biró Tamás vettek részt azon a rendezvényen 2023. április 26-án, ahol sor került a könyvek visszaszolgáltatására és az átadást igazoló megállapodás aláírására.

Az OR-ZSE jelenlévő képviselői köszönetüket fejezték ki, és hangsúlyozták, hogy mennyire kivételes még napjainkban is a kulturális javak önkéntes restitúciója. Nagyon ritkán kerül sor arra, hogy a második világháború után jogtalanul eltulajdonított javak mai birtokosai saját elhatározásukból keresik meg és veszik fel a kapcsolatot az egykori tulajdonosokkal, hogy azokat visszaszolgáltassák.

Az egykori Rabbiképzőből több ezer könyvet raboltak el Magyarország 1944. március 19-i megszállását követően Adolf Eichmann utasítására. Ebből a gyűjteményből közel 3000 kötet – miután a háború végén a Prágai Zsidó Múzeumba került – 1991-ben Schweitzer József közbenjárására visszakerült a Rabbiképzőbe. A most visszaszolgáltatott 17 kötet között négy darab 16. századi, nagy értékű héber könyvritkaság is található.

A könyvek visszaszolgáltatását célzó eseményen Werner Arnold, a HFJS rektora köszöntötte a résztvevőket, majd Philipp Zschommler beszélt a heidelbergi intézmény nemzetiszocializmus idején elrabolt könyveket feltáró projektjéről.

Ezt követően Tamási Balázs, az OR-ZSE könyvtárának igazgatója tartott előadást a Rabbiképző könyvtárának történetéről, jelenéről és terveiről.

A Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg könyvtári gyűjteményének kiépítése során számos hagyatékból és felajánlásból származó gyűjtemény is az egyetem birtokába került. A német állam által létrehozott Lost Art Foundation és a Lili és Michael Sommerfreund Alapívány támogatja azt a kutatást, amely a nemzetiszocializmus idején eltulajdonított könyvállomány eredetét kutatja.

A könyvek átvétele (a képen balról jobbra: Biró Tamás, Philipp Zschommler, Tamási Balázs, Werner Arnold, Balázs Gábor)

A mintavételes kutatással vizsgált gyűjteményeknél a provenienciák felderítését követően egy következő projekt célja azoknak a könyveknek az örököseinek felkutatása, amelyeknek a tulajdonosát már azonosították. Még azokban az esetekben is, amikor a visszaszolgáltatás végül nem lehetséges, a projekt keretében megemlékeznek az egykori tulajdonosokról. Ily módon a projekt fontos hozzájárulás az emlékezés kultúrájához és általában a zsidó történelemhez a soá alatt és után.

 

A megvizsgált vagy visszaszolgáltatott könyveket, valamint a megtalált proveniencia-hivatkozásokat a Looted Cultural Assets (Kifosztott kulturális javak) nevű kooperatív adatbázisban teszik közzé. A ritka visszaszolgáltatott műveket a tulajdonosok hozzájárulásával digitalizálják, és a Heidelberger historische Besände – digital platformon keresztül továbbra is elérhetővé teszik az érdeklődők számára.

Az egyik visszakapott könyv: Maimonidész Misné Torá címűművének négy kötetes kiadása Jószéf Káró kommentárjával(Velence, 1574-76, 3. kötet)

Az esemény margóján a két intézmény képviselői megbeszéléseket folytattak az egyetemeink közötti jövőbeli együttműködés lehetőségeiről. Közös kutatási projektek, tudományos együttműködés, illetve az EU által finanszírozott Erasmus+ keretében megvalósuló hallgatói és oktatói mobilitások keretében megvalósuló együttműködés gazdagíthatja mindkét intézmény munkáját.

Képek forrása: Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg