Ajánlja adója 1%-át az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemnek!

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem kampányt indít az adó 1% felajánlások gyűjtésére.  Ajánlja személyi jövedelemadója 1%-át egyetemünknek, támogatva a hazai zsidó kultúra épülését és fennmaradását!

Az OR-ZSE a magyarországi zsidóság legrégebbi folyamatosan működő oktatási intézménye. Már a náci rémuralom és a kommunista zsarnokság idején is helytállt. A neológ rabbi- és kántorképzés történelmi küldetését a legnehezebb történelmi korszakokban is bátran vállalta. A 150 éves fölvilágosult honi zsidóság szent hagyományait a legkülönfélébb külső támadásokkal szemben elszántan védelmezte és lankadatlanul ápolta, s így mindvégig hiteles közvetítője maradt a zsidó vallás, műveltség és tradíció, valamint az egyetemes emberi kultúra közös értékeinek.

A jelenkor kihívásaira korszerű választ adó hittudományi egyetemként a Rabbiképzőn ma öt szakon és egy szakirányú továbbképzésen lehet államilag elismert végzettséget szerezni, a Zsidó Vallástudományi Doktori Iskolában pedig hittudományi fokozatot (PhD) és habilitált doktori címet szerezni.

Adója 1%-ának fölajánlásával most mindehhez Ön is hozzájárulhat. Tegyen a magyar zsidó kultúra felvirágoztatásáért!

Egyetemünk fenntartója, a MAZSIHISZ is gyűjti a támogatókat! Kérjük támogassa ön is, adója (egyházaknak felajánlható) 1%-ával  a MAZSIHISZ munkáját. Így adója 2%-ával is hozzájárulhat a hazai zsidó kultúra épüléséhez és fennmaradásához!  https://gondoskodunk.mazsihisz.hu


Az adó 1% felajánlásának menete:

Adószámunk: 18181115-1-42

Az adó egy százalékának felajánlása (magánszemélyek esetén) független a személyi jövedelemadó-bevallásunktól. Akkor is nyilatkozhatunk róla, ha az adóbevallást már esetleg leadtuk.
Május 20.-ig szabadon nyilatkozhatunk, hogy milyen szervezetet szeretnénk támogatni.

Interneten keresztül:

Töltse ki a 18EGYSZA nyilatkozatot az online kitöltő segítségével az e-SZJA webes felületen vagy az ÁNYK keretprogram segítségével!

Levélben:

  • Töltse ki és nyomtassa ki az 1%-os nyilatkozatot
  • Tegye a nyilatkozatot egy borítékba
  • Címezze meg a borítékot a lakcíme szerinti NAV-irodába. A feladónál tüntesse fel nevét és címe mellett adóazonosító jelét is
  • Zárja le a borítékot, és írja alá a boríték hátulján keresztben, a ragasztáson átnyúlóan – adja fel a borítékot postán!

Személyesen:

  • Töltse ki és nyomtassa ki az 1%-os nyilatkozatot
  • Tegye a nyilatkozatot egy borítékba
  • Írja rá a borítékra a nevét, lakcímét, és adóazonosító jelét is
  •  Zárja le a borítékot, és írja alá a boríték hátulján keresztben, a ragasztáson átnyúlóan
  • Vigye el a borítékot a lakcíme szerinti NAV-irodába

A NAV hivatalos tájékoztatása az adó 1% felajánlásáról