Az ábrahámi vallások és a dialógus

Az ábrahámi vallások és a dialógus

Május 19-én 10 órától, online vallásközi konferenciát tartanak egyetemünkön. A konferenciához ezen a linken keresztül lehet csatlakozni, az eseményre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Program:

2022. május 19., csütörtök

10:00 MEGNYITÓ: Vajda Károly

prof. rektor, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

10:15 MODERÁTOR: Szécsi József

c. egyetemi docens, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

ELŐADÁSOK:

I. 10:15–10:30 Szuromi Szabolcs Anzelm

professzor, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Ábrahám a hit atyja: Az Ábrahám-vallások közös értékei és a kölcsönös tisztelet a mindennapi ima és a vallásos élet alapján

II. 10:40–10:55 Rugási Gyula

egyetemi tanár, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Al-Kindi és Jahja ibn Adi trinitológiai vitája a X. század derekán

III. 11:05–11:20 Kamarás István

vallásszociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora

A vallásközi párbeszéd esélye fiatal ábrahámi vallásúak
körében

IV. 11:30–11:45 Béres Tamás

egyetemi tanár, Evangélikus Hittudományi Egyetem

Az üdvözítő Ige

V. 11:55–12:10 Udvarvölgyi Zsolt

főiskolai tanár, Miskolci Egyetem

Párbeszéd vs. konfrontáció? A nyugat-európai iszlám közösségek jelenéről

12:20–13:00 EBÉDSZÜNET

VI. 13:00–13:15 Fabiny Tamás

evangélikus püspök, egyetemi tanár

Dialógus és diapraxis

VII. 13:25–13:40 Jakab Attila

egyháztörténész

A „dialógus”, mint az Adversus Iudaeos ókeresztény

irodalom műfaja

VIII. 13:50–14:15 Görföl Tibor

tanársegéd, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Magányos párbeszéd? Martin Buber és a kereszténység

IX. 14:15–14:30 Dobos Károly Dániel

professzor, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Hogyan lépett be RaMBaM a Jézus Társaságába? – Avagy Ábrahám ben Hananja Jagél (kb. 1553–1623) zsidó katekizmusa

X. 14:40–14:55 Hidvégi Máté

professzor, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

Emlékezés Nyíri Tamásra

XI. 15:05–15:20 Szent-Iványi Ilona
unitárius lelkész

A „Common Word” – Egyezkedő szó – Párbeszéd vagy hitvita?

15:30–15:45 – Szécsi József

c. egyetemi docens, Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem

ratio–revelatio–ratio