Beszámoló Domán István (zc”l) tiszteletére tartott emlékülésről.

Örömmel adunk hírt arról, hogy március 29-én az OR-ZSE és a Mazsihisz szervezésében került sor a nagy sikerű dr. Domán István (zc”l) tiszteletére megrendezett emlékkonferenciára a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában.

Az emlékülésen, melynek moderátora és háziasszonya Kiss Henriett volt, tiszteletét tette Erdő Péter, bíboros, esztergom-budapesti érsek is. A hazai neológ rabbikar számos tagja felszólalt a rendezvényen. Heisler András, a Mazsihisz elnökének köszöntője után, Darvas István, az OR-ZSE főtitkára és főrabbija emlékezett meg meleg szavakkal Domán Istvánról. Őt követte Frölich Róbert, országos főrabbi, a Dohány utcai zsinagóga főrabbija, aki A Talmud neves és névtelen hősei című előadásában hosszan méltatta mentorát, mint az Országos Rabbiképző Intézet egykori Talmud-tanárát. Domán István oktatói és vallástudományi tevékenységéből kiemelkednek ugyanis Talmud-antológiái, fordításai és magyarnyelvű magyarázatainak kötetbe rendezése.

Schőner Alfréd főrabbi, az OR-ZSE rector emeritusa A Balkán Jeruzsáleme című beszédében azt emelte ki, hogy Domán István tanításai életre szóló útmutatót adtak számára. Óriási lexikális tudását nemcsak annak köszönhette, hogy a legelmélyültebb vallásos neveltetés jegyében jesivában tanult, hanem annak is, hogy világi tanulmányait – történelmet, földrajzot és művészettörténetet hallgatott – 1948-ban summa cum laude minősítéssel végezte el.

Fináli Gábor, a Hunyadi téri körzet rabbija, nagy elődje mélységes humánumát és szerénységét emelte ki beszédében, Totha Péter Joel, tábori főrabbi pedig példamutató életét méltatta. Radnóti Zoltán főrabbi, az OR-ZSE Szentírás- és Talmudtudományi tanszékének megbízott vezetője Domán Katalinnal és Dolinay Eszterrel közösen a Domán Istvánról elnevezett Emléklapot adta át és vele egy 100 ezer forint értékű izraeli repülőjegy kupont annak az OR-ZSE hallgatónak, aki a Talmud-tanulásban és kutatásban a legjobb eredményt éri el. A díjat idén Kálecz-Simon András kapta.

Azt, hogy Domán István munkássága nemcsak a zsidóságon belül volt jelentős mi sem bizonyítja jobban, minthogy Tokics Imre, az Adventista Teológia egyetemi tanára és Voigt Vilmos, az ELTE Folklore Tanszékének professor emeritusa is arról számolt be, hogy pályafutásukban meghatározó volt az a szemléletmód, melyet Domán főrabbi adott át nekik. Voigt professzor bevezető szavai után beszédét Verebélyi Kincső, az ELTE nyugalmazott egyetemi tanára olvasta fel.

Az emlékülés legmeghatóbb pillanatai azok voltak, amikor a család tagjai emlékeztek. Domán István Egyesült Államokban élő fiai, Péter és Dávid, videóüzenetben, a család nevében pedig Dolinay Eszter, a helyszínen beszéltek arról, hogy családfőként, apaként, pót-nagyapaként milyen emlékeket őriznek Domán Istvánról

A programban rövid videóbejátszásokon keresztül Domán Istvánnal készült rövid interjúrészleteken és a főrabbi úr előadásainak egy-egy rövid részletén keresztül is megelevenedett a rabbi, a tudós és a tanár személyisége: A felvételeket az MTVA és Tokics Imre professzor bocsátotta rendelkezésünkre. Az emlékülést Fekete László, a Dohány utcai zsinagóga főkántorának éneke és Szabó Péter, Liszt-díjas gordonkaművész, a Budapesti Fesztiválzenekar csellószólamának szólamvezetője tették még emlékezetesebbé.

Emlékéből fakadjon áldás.