Dési Tamás kántorhallgató nyerte el a Tóth Emil Emlékoklevelet