Doktorandusz-konferencia Szegeden

Idén május 16-án hagyományteremtő jelleggel az OR-ZSE Doktorandusz Önkormányzata doktorandusz-konferenciát szervezett Szegeden a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészkarának Doktori Iskoláival közösen. Párhuzamosan zajlott a Magyar Filozófiai Társaság éves konferenciája „Lábjegyzetek Platónhoz” címmel, átjárást biztosítva a két esemény között. Az esemény résztvevőit Gyenge Zoltán, a SZTE-BTK dékánja, valamint Balázs Gábor, az OR-ZSE rektorhelyettese köszöntötte. Az OR-ZSE doktorandusz diákjait Barta Péter, Bödör Zoltán és Szabó Márk képviselték. A nap programja:

10:00 Megnyitó – Dr. Gyenge Zoltán, dékán, SZTE BTK és Balázs Gábor rektorhelyettes, OR-ZSE

10:10 Okanovic Alexandra, SZTE: Az arc epifániája és átlényegülése. A tekintet fenomenológiai művészettapasztalata

10:40 Barta Péter. OR-ZSE: Asking a Rabbi about his Fear : A Special Jewish-Christian Interaction in 17th-century Amsterdam

11:10 Kiss Miklós, SZTE: Kant hatása az utilitarizmusra

11:40 Szabó Márk, OR-ZSE: Szintaktika vagy prozódia? – A héber akcentusok jelentősége a modern írásmagyarázatban

12:10 szünet

12:30 Mihalics János, SZTE: Az erőszak filozófiája – hogyan jutottam idáig?

13:00 Bödör Zoltán, OR-ZSE: Unlocking the ‘Heart’ in the Book of Job

13:30 Figus-Illinyi Rita, SZTE: Reziliencia távlatok a pszichológiában

14:00 Zárszó – Dr. Balázs Gábor, rektorhelyettes, OR-ZSE