Egyetemünk akkreditációs tanúsítványát vette át Balázs Gábor

Az OR-ZSE ötévenkénti intézményakkreditációjának tanúsítványát vette át Dr. Balázs Gábor általános rektorhelyettes, egy az akkreditáció szerepéről a sikeres felsőoktatásban szóló konferencia margóján. A rangos tanúsítvány szerint intézményünk az Európai Felsőoktatási Térség akkreditált felsőoktatási intézménye, ez biztosítja az Egyetemünkön szerzett diplomák Európai Unión belüli honosítási eljárás nélküli elismerését újabb öt évre.

A 2023. március 9. napjára meghirdetett rendezvényen a 2021. évtől a Magyar Felsőoktatási Bizottság (MAB) akkreditációs eljárását sikeresen teljesítő felsőoktatási intézmények vezetői számára ünnepélyes oklevélátadásra került sor. A rendezvényt megnyitotta és az akkreditációs tanúsítványokat átadta Prof. Dr. Csépe Valéria, a MAB elnöke. Az ezt követő szakmai programon az intézményakkreditációs eljáráshoz kapcsolódó tematikus elemzés szempontjai, eredményei és az eljárás fejlesztési folyamatai kerültek bemutatásra.

A MAB az intézményakkreditáció során a felsőoktatási intézmények Európai Felsőoktatási Térségre vonatkozó minőségbiztosítási irányelvek és sztenderdek (ESG 2015) szerinti működését vizsgálja és hitelesíti. Az akkreditáció célja, hogy igazolja, hogy a felsőoktatási intézmény az ESG 2015 sztenderdjei és irányelvei szerint folytatja tevékenységét, minőségbiztosítási rendszert működtet, amely folyamatosan nyomon követi és értékeli a sztenderdeknek való megfelelést. A 2022-ben lefolytatott eljárás további célkitűzése az is, hogy a MAB Látogató Bizottságának jelentésében foglaltak szerint az intézmény aktívan közreműködjön az értékelés eredményei alapján a megvalósítást segítő intézkedések, folyamatok kidolgozásában, végrehajtásában és végrehajtatásában.