Emléktábla-avatás

A 2018 óta megújult felekezeti közösségszervező szak legnagyobb sikere mindig az, ha hallgatói kezdeményezés valósul meg az érintett fáradságos, de örömteli szakmai munkájának eredményeképpen.

Április 13., nisszán havának pedig 12. napja az európai emlékezetpolitika fontos dátumaként íródott be Ipolyság (Šahy) város és az egész Lévai járás helytörténetébe, ahogyan Egyetemünk évkönyvének lapjaira is.

Az OR-ZSE felekezeti közösségszervezői szakának egyik helybéli hallgatója, Kapusta Krisztina, az Ipolysági Honti Múzeum és Simonyi Galéria munkatársa nem csak kezdeményezte, hogy az egykori zsinagógával szemközti ház falára a vészkorszakban a városból elhurcolt, zömükben magyar ajkú zsidók emlékére négy nyelvű márványtábla kerüljön, de közadakozást is szervezett ennek érdekében. A közcélra történő adományozás ősi, a zsidó valláserkölcsben is meghatározó szerepet betöltő intézménye valódi közüggyé tette a fájdalmas múltra történő, közös, megtisztító erejű emlékezést. A helyi zsidóságot egykoron ért mérhetetlen, pusztító atrocitás emléke valódi közösséget kovácsolt minden jóakaratú emberből azáltal, hogy vallási, felekezeti és nyelvi határokon átlépve azonosulhatott hallgatónk kezdeményezésével. Így a kistérség társadalmának fontos ügyévé lett az emléktábla.

A közösségszervezői siker szemléletes fokmérője, hogy az eseményt jelenlétével tüntette ki Gregor István, Ipolyság Polgármestere, Lőwy János, Ipolyság volt polgármestere, Pásztor Béla Ipolyság testvérvárosának, Veresegyháznak polgármestere, Mádi Csaba Veresegyház Önkormányzati képviselője, Bauer József a balassagyarmati zsidó hitközség elnöke, az OR-ZSE számos érintett oktatója és hallgatója. Az esemény fontosságát bizonyítja, hogy a keresztény és a zsidó vallás lelkészi minőségű képviselői különböző nyelvű beszédeket is mondtak. Hlédik László katolikus esperes, Jozef Slavkovský szlovák káplán, Hana Peničková evangélikus lelkész, Izsmán Jónás református lelkipásztor és dr. des. Radvánszki Péter, a Páva utcai zsinagóga rabbija, egyetemünk oktatója ezzel kifejezésre juttatta, hogy az ilyen emlékezetpolitikai események valódi, békítő jellegű közösséget teremtenek, illetve hogy a vészkorszak áldozatainak, pl. az 1200 Ipolyságból elhurcolt zsidó helybéli emlékezetének őrzése közös feladat, az Örökkévalótól kapott nehéz, de föl is emelő, Áron béketeremtő lelkületét terjesztő parancsolat. Végrehajtása megcselekendő érdem, héber szóval élve micva.

Ajánljuk még a Felvidék.ma cikkét a témában, ami ITT elérhető.


(Borítókép: Kapusta Krisztina  leleplezi az emléktáblát (Fotó: OR-ZSE diák)