Fokozatszerzés

Új (240 kredites) képzés szerint

A doktori fokozatszerzés az abszolutórium megszerzése előtt is elindulhat, már a képzésen belül. A komplex vizsga letétele után legkésőbb három éven belül a disszertációt be kell nyújtani műhelyvitára (ez további egy évvel – kérelemre – meghosszabbítható). A sikeres műhelyvita után a jelölt benyújtja a bírálati eljárás megindítása iránti kérelmét, illetve elkészíti a disszertáció végleges változatát, majd a nyilvános vitán megvédi. A sikeres vita után a Doktori Tanács szavazza meg a fokozatszerzés tényét, ezek után kerülhet sor a doktori oklevél kiállítására.

Régi (180 kredites) képzés szerint

A doktori fokozatszerzés az abszolutórium megszerzése után indulhat, már a képzésen kívül. A folyamat első lépése a fokozatszerzési kérelem benyújtása. Miután ezt a Doktori Tanács elfogadta, akkor következik a doktori szigorlat, illetve a disszertáció műhelyvitára történő benyújtása, mindezt a kérelem elfogadásától számított két éven belül kell megtenni. A sikeres műhelyvita után a jelölt elkészíti a disszertáció végleges változatát, majd a nyilvános vitán megvédi. A sikeres vita után a Doktori Tanács szavazza meg a fokozatszerzés tényét, ezek után kerülhet sor a doktori oklevél kiállítására.

Disszertációk, tézisek

Dátum Név Doktori disszertáció Tézisek (magyar) Tézisek (idegen nyelvű)

A korábbi doktori disszertációk és tézisek megtalálhatóak a régi honlapon.