Gábor György

Gábor György

PhD (2005), dr. habil. (2008)
tanszékvezető egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője
Kutatási terület: zsidó – keresztény teológiai kontroverziák, az antijudaizmus története, történetfilozófia, politikai teológia, zsidó filozófia, korai kereszténység, politikai filozófia, történelemelmélet
Tel.: (36-1) 318-7049/131
E-mail: gaborgy@or-zse.hu
Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára