Gábor György

 

Prof. Dr. Gábor György

PhD (2005), dr. habil. (2008)

filozófus, esztéta

tanszékvezető egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője

Kutatási terület: zsidó – keresztény teológiai kontroverziák, az antijudaizmus története, történetfilozófia, politikai teológia, zsidó filozófia, korai kereszténység, politikai filozófia, történelemelmélet

E-mail: gaborgy@or-zse.hu

Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára