Gyászhír

Áldott az Igaz Bíró! Ma hajnalban Deutsch Gábor, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem szeretett oktatója „jó vénségben, öregen és élettel betelve” megtért Teremtőjéhez.

Törékeny, jámbor alakja úgy él emlékeinkben, mint a zsidó vallási ismeretek szerény, szelíd és szeretetteljes szaporítója, lankadatlan terjesztője, aki mindenkihez a föltétlen elfogadás, felebaráti szeretet lelkületében fordult, szavait a megszólított lelki épülésére gondosan megválogatta, hallgatóit magát pedig kíváncsiságukat fölébresztve a tapintat féltő óvatosságával irányította. Tudása nem csak a zsidó vallás apró részleteit ölelte föl, de a negyvenes évek közepétől kezdődő korszak minden egyes, a budapesti zsidó vallási életet kísérő eseményt, személyt is. Emlékéből és emlékeiből fakadjon áldás!

Deutsch Gábor tanár úr temetése holnap, 2022. március 23-án, 12.00 órakor lesz a Kozma utcai zsidó temetőben. Búcsúztatják dr. Schőner Alfréd főrabbi, Egyetemünk rector emeritus-a és Fekete László főkántor.


(borítókép: Deutsch Gábor, forrás:Mazsihisz.hu)