Zsidó hitoktatói tanfolyam

Két féléves képzés, heti egy munkanapon

A cél olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a szükséges elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretekkel ahhoz, hogy a Nemzeti Alaptantervben szereplő kötelező általános iskolai hit- és erkölcstan órákon zsidó hittant tanítsanak, elhelyezkedjenek az informális zsidó oktatás területén, valamint Talmud-Tóra foglalkozásokat tartsanak. A képzést sikeresen elvégzők tájékozottak lesznek a zsinagógai térben, a liturgiában és az áldásokban, részletesen megismerik a zsinagógai év és a zsidó élet ciklusát, a kóserság szabályait, járatosak lesznek a Héber Bibliában, és emellett alapszintű héber nyelvi ismeretekkel is rendelkeznek majd. Tudásukat képesek lesznek korosztály szerint differenciáltan, a formális és az informális oktatás elméletét és metodikáját használva, innovatív módszerekkel átadni. A képzést sikeresen elvégzők hitoktatói oklevelet kapnak.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  • az egyetem egyedi jelentkezési lapja
  • rövid önéletrajz
  • motivációs levél
  • érettségi bizonyítvány másolata
  • ajánlólevél egy zsidó közösségi vezetőtől vagy szervezettől (pl. rabbi, hitközségi elnök, közösségi aktivista, ifjúsági szervezet)
  • a tanfolyam ára 35000 Ft., illetve Mazsihisz-ösztöndíjjal végezhető

A szóbeli felvételi részét képezi a pályaalkalmassági beszélgetés. Az eredeti érettségi bizonyítványt a felvételi elbeszélgetésen kell bemutatni, miután írásban nyilatkozott annak eredetiségéről.  Az intézményi jelentkezési lap az egyetem honlapjáról (https://or-zse.hu/informaciok-felvetelizoknek/) tölthető le, ugyanitt megtalálható minden további információ a jelentkezéshez. A jelentkezés határideje: 2023. augusztus 21. A felvételi várható időpontja: augusztus vége. A tanfolyam szeptember elején kezdődik.

A képzésről további információt dr. Balogh István ad a baloghi@or-zse.hu címen.

Tanegységlista

Félév Tárgy neve Kredit Heti óraszám
1 Héber 1 2 2
2 Héber 2 2 2
1 Judaisztika 1 2 2
2 Judaisztika 2 2 2
1 Metodika 1 2 2
2 Metodika 2 2 2
1 A Héber Biblia történetei 1 2 2
2 A Héber Biblia történetei 2 2 2
1 Liturgia 2 2
2 A zsinagóga 2 2