Kiss András

Kiss András

angol nyelv és irodalom tanár MA (2004), doktorandusz (OR-ZSE), bibliai héber és újszövetségi ‎görög nyelvtanár, angol/francia szakfordító
Kutatási terület: Jézus a zsidó gondolkodásban, zsidó-keresztény vallás- és kultúraközi kapcsolatok. ‎Disszertáció témája: Modern zsidó gondolkodók Jézus-képei
Telefonszám: (36-1) 318-7049/145
E-mail: kissa@or-zse.hu

Publikációk:
– ‎‎„A köztünk élő gojok”: Az „idegen” fogalma a középkori zsidó-keresztény viszony tükrében ‎‎(társszerző Balázs Gáborral). In: Laczkó, Sándor; Dékány, András (szerk.), Lábjegyzetek Platónhoz ‎‎16.: Az idegen. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Szeged, 2018, 55-71. o.‎
– Hogy kerül Krisztus a midrásba? – Efraim, az igaz messiás a korai rabbinikus judaizmusban, in: Kiss, ‎Gábor (szerk.), Fiatal kutatók és doktoranduszok VIII. nemzetközi teológus-konferenciájának ‎tanulmánykötete, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 2018, 115-124. o.‎
– A hitnek alávetett hatalom az ókori Izrael politikai teológiájában, in: Ungvári, Csaba (szerk.), Hit és ‎hatalom, Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest, 2018, 26-41. o.‎
– A középkori zsidóság Jézus-képe, in: Kiss, Gábor (szerk.), Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VII. ‎Nemzetközi Teológuskonferenciájának tanulmánykötete, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, ‎Pécs, 2017, 97-103. o.