Kiss András

Kiss András

angol nyelv és irodalom tanár

a bibliai héber nyelv tanára, bibliai héber nyelvvizsga fejlesztés vezető

Kutatási terület: Jézus a modern zsidó gondolkodásban

E-mail: kissa@or-zse.hu

Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára