Közlemény

Egy ortodox vallási vezető kinevezése az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem épületében működő Bét Jehuda zsinagóga élére érthetően megrökönyödést és vitát váltott ki a neológ zsidóság számos támogatója és képviselője körében. Noha Szántó-Várnagy Ádámot személyként, tudásáért, elkötelezettségéért, munkájáért az Egyetem vezetősége tiszteli és szívesen együttműködik vele, a félreértések elkerülése érdekében mégis szükséges leszögezni, hogy a kinevezéssel kapcsolatban az OR-ZSE vezetőségének nemhogy beleegyezését vagy véleményét nem kérték, de hivatalosan a mai napig nem is tájékoztatták róla. Az Egyetem vezetősége korábban már tett javaslatot az OR-ZSE-n végzett, a neológia hagyománya iránt elkötelezett, az OR-ZSE-n jelenleg is doktori tanulmányokat végző rabbi kinevezésére az egyetem tanzsinagógájába. E javaslat különböző okokból végül nem került elfogadásra.

Noha az OR-ZSE jelenleg hatályos Alapító Okirata és SZMSZ-e szerint elméletben a Bét Jehuda valóban az egyetem tanzsinagógája és az „egyetem integráns” része, sőt „a tanzsinagóga berendezésének bármilyen jellegű változtatása kizárólag az Egyetem és a tanzsinagógában működő hitközség vezetésének egyetértésével, a fönntartó jóváhagyásával történhetik” (SZMSZ 59. §), azonban a valóság a gyakorlatban az, hogy az utóbbi években a zsinagógai közösség teljesen önálló BZSH körzetként funkcionál, és az OR-ZSE vezetőségének semmilyen beleszólása nincs a zsinagóga életébe.

Balázs Gábor
általános rektorhelyettes