Krémer Balázs: A valakik társadalma

Oktatónknak, Krémer Balázsnak új könyve jelent meg. A valakik társadalma című kötetet azoknak ajánljuk, akik szeretnék jobban megismerni a minket körülvevő és életünket befolyásoló társadalmi folyamatokat. A szerző nem csak a szociológia klasszikus irodalmához nyúl vissza, könyvében napjaink aktuális kérdéseire is megpróbál választ találni.

Amikor Émile Durkheim, a szociológia egyik alapító atyamestere a társadalomtudományok alapvető feladatának a társadalmi tények vizsgálatát tekintette, akkor ő a “társadalmit” mint az egyes embereken felüli, rajtuk kívüli “dolgokként” értelmezte. Ő és nyomában a szociológusok túlnyomó többsége ilyen, az egyes embereken felüli-kívüli “dolognak” értelmezi a társadalmat, a tagjait összekapcsoló normákat és a közöttük lévő viszonyokat, struktúrákat, a társadalom szerveződésének és működésének sajátosságait. E hagyományban elsikkadt az, hogy a társadalmakat nem intézmények és sémák működtetik, hanem a sémákat és normákat kiismerő, azokhoz így vagy úgy alkalmazkodó, a maguk belátása szerint döntéseket hozó emberek. A “valakik”, akik relevánsak, jelentősek, a saját személyiségükre, erkölcsi érzékükre formálják a sémákat, a maguk módján “belakják” a számukra adódó társadalmi helyeket. Ennek a társadalmi jelentőséggel bíró valakiségnek az elméleti tartalmát, társadalmi környezetét és relevanciáját fejtem ki könyvem első felében. A szokásostól eltérő, a valakiket és a valakiséget középpontba helyező nézőpontomból számos, akár kánonná emelt társadalomtudományi nézet, fogalom és koncepció a szokásostól eltérő értelmet nyer.Könyvem további részében a korábbiakban kifejtett nézőpontból ismertetem és értelmezem az elmúlt évtizedek máig tartó válságait. – Könyvbemutatás, részlet (Krémer Balázs)

 


 

(borítókép: Krémer Balázs, A valakik társadalma, libri.hu)