Különösen is sikeres tanévet zárt az OR-ZSE

Július elsején Egyetemünk megtartotta 144. tanévzáróját. Az ünnepélyt a fenntartó képviseltében szólásra emelkedő dr. Toronyi Zsuzsanna, egyetemünk docense, a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatója nyitotta meg, aki arra emlékeztette intézményünk abszolvenseit, hogy diplomájuk átvételével szakmai pályájuk épp csak elkezdődik. Hangsúlyozta, hogy a zsidó élet állandó, szakadatlan tanulási folyamat. Beszédében kitért az aktuális szidrára, Korách heti szakaszára és annak aktuális vonatkozásaira is.
Rektori beszédében Vajda Károly számba vette az elmúlt évek sikereit. Beszámolt arról, hogy a tanári kar fiatalításának és jelentős tudományos teljesítménynövekedésének köszönhetően mind a Doktori Iskolának, mind pedig az intézmény egészének sikeresen zárult az akkreditációja. Előbbi azért is kiemelkedően fontos fegyvertény, mert a doktori program szavatolja intézményünk egyetemi rangját, tehát azt, hogy nem csupán az alkalmazott tudományok egyeteme, vagyis a régi megnevezéssel élve főiskola vagyunk, hanem valódi, bel- és külföldön is számon tartott hittudományi egyetem.

dr. Toronyi Zsuzsanna
dr. Toronyi Zsuzsanna
Prof. dr. Vajda Károly rektor

Rektor úr megemlékezett a világjárvány intézményi áldozatairól, és reményét fejezte ki arra vonatkozóan is, hogy emlékükből áldás fakad majd. Mint mondta, az Örökkévaló áldása a nemzetközi kapcsolatok helyreállításának sikereiben is tetten érhető. Miként rektor elődjének, Schweitzer József főrabbinak is meghatározó fontosságú feladata volt a kilencvenes évek elején az egykori Országos Rabbiképző Intézet 1933 előtti nemzetközi kapcsolatrendszerének helyreállítása, elsődlegesen a neológ (conservative, maszorti) intézményekkel (a Machon Schechterrel és a Rabbinical Assembly-vel pl.), de más szakmai partnerekkel is, úgy a mostani akkreditációs sikerekben is meghatározó szerep jutott a nemzetközi kapcsolatépítésnek. Az Egyetem csatlakozott az Európai Felsőoktatási térség hallgatói és oktatói mobilitási programjához. A most záruló tanév második félévében pedig együttműködési megállapodást kötött a Potsdami és a Hamburgi Egyetemmel, az Alkalmazott Tudományok Drezdai Egyetemével és végül, de nem utolsósorban a Buenos Aires-i Seminario Rabínico Latinoamericano-val. A Németország két nagy vezető egyetemével kötött megállapodás a doktori képzésen kívül főképpen a judaisztikai és a zsidó kultúratörténeti képzés vonatkozásában hasznosul majd igazán, a drezdai partnerintézménnyel kiépített kapcsolat a felekezeti szociális munka és a felekezeti közösségszervező szak számára jelent nagy előrelépést, a latin-amerikai kapcsolat pedig a kántor- és rabbiképzést erősíti. Fontosak ezek a kapcsolatok ugyanakkor a tervezett új szakok szempontjából is.A tanévzárót ünnepélyes diplomaátadás, és a rendkívüli hallgatói teljesítményt nyújtó hallgatók kitüntetése és oktatói előléptetés kihirdetése koronázta meg, majd pedig Radnóti Zoltán főrabbi rövid prédikációja és ároni áldása zárta.

 

Az eseményről készült videót itt nézheti meg.

Rektor úr beszéde itt olvasható:

Tanévzáró_2022