Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza egy tanév időtartamára (10 hónapra) a kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére, a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására.

  • Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40 000 forint havonta.
  • A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhat az az államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas), illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű, azaz nappali alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató, 
  • aki jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett, és legalább 55 kreditet megszerzett.

A pályázatot 2024. július 05-ig kérjük eljuttatni az OR-ZSE oktatási rektorhelyetteséhez (komoroczysz@or-zse.hu). A pályázati anyag egyetlen, pdf formátumú fájlban legyen, és a következő, a bírálathoz szükséges adatokat tartalmazza, ebben a sorrendben:

  1. a pályázó neve és Neptun-kódja,
  2. melyik szakon tanul,
  3. az utolsó két félévben megszerzett kreditek száma és a tanulmányi átlagok (ezt az információt a TH pontosítja a félév lezárása után),
  4. pályázati indoklás, amely tartalmazza a pályázó kiemelkedő tudományos teljesítményét, (például OTDK-eredmények, publikációk), egyéb kiemelkedő szakmai teljesítményét, valamint kiemelkedő közösségi tevékenységét, esetleges egyéb kimagasló eredményeit.

A pályázatok elbírálásánál a Szenátus kizárólag a fenti 3-4. szempontokat veheti figyelembe. Ezen adatok kezeléséhez a pályázati folyamat keretében a hallgató a pályázat benyújtásával hozzájárul. 

A pályázatot – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján – a felsőoktatási intézmények írják ki. A bírálati folyamatot követően, a Szenátus döntése alapján felterjesztik a miniszter részére az ösztöndíjra javasolt hallgatóik nevét. Az OR-ZSE-n a 2024/2025-ös tanévben nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma egy (1) fő.

További felvilágosítás a rektori kabinetben (rk@or-zse.hu), illetve az oktatási rektorhelyettestől kérhető.

Dr. Komoróczy Szonja Ráhel
oktatási rektorhelyettes