Nemzetközi konferencián adtak elő hallgatóink

Kiss András és Szilágyi Erzsébet, az OR-ZSE Doktori Iskolájának két hallgatója, akik az Idegen Nyelvi Lektorátus oktatói is, nagy sikerű előadást tartottak a Varsói Egyetem Orientalisztika Karának Héber Tanszéke által szervezett Teaching Hebrew in Europe – Challenges and Perspectives elnevezésű nemzetközi online konferenciáján, amely 2022. május 23-25. között került megrendezésre. A konferencián olyan rangos európai egyetemek tanárai és doktoranduszai vettek részt, amelyeken kimagasló bibliai és modern héberoktatás folyik.

Kiss András, Can studying Biblical Hebrew be enjoyable? címmel tartott előadást angolul, Szilágyi Erzsébet pedig héberül adta elő

כאשר שפת האם של המורה לעברית אינה השפה העברית – הרהורים על יתרונות וחסרונות בהוראת השפה העברית

(Amikor a hébernyelv-tanár anyanyelve nem a héber nyelv – gondolatok előnyökről és hátrányokról a hébernyelv-oktatásban) című előadását.

Mindketten magas színvonalon, igényesen prezentálták mondanivalójukat, amelyek után sok kérdést, még több elismerést és gratulációt kaptak.

Gratulálunk!