Tanulmányi kirándulás Temesvárra

Az OR-ZSE mintegy harminc közösségszervező és judaisztika szakos hallgatója és tanáraik tanulmányi kiránduláson voltak Temesváron. A félév folyamán az érdeklődő hallgatók egy szabadon választható kurzus keretei között készülhettek a kirándulásra, és tanulhattak a temesvári zsidóság történetéről – Méliusz József: Város a ködben című regényéből kiindulva, amely egy temesvári család történetén keresztül mutatja be a város életét az első világháború időszakában. A kirándulás ennek a kurzusnak a kiterjesztése volt az eredeti helyszíneken. A csoport Temesvárott meglátogatta a neológ zsinagógát, a hitközségi székházat, a helyi zsidó polgárság által építtetett palotákat, köztük a Baumhorn Lipót által tervezett Lloyd Biztosító épületét (ma Műszaki Egyetem), bankházakat, vállalkozásaik épületeit és lakóházaikat, az egykori zsidó gimnázium épületét. A zsidó temetőben felkeresték többek között buziási Eisenstadter Ignácz kereskedő, mecénás síremlékét, aki a budapesti Rabbiképző építéséhez – akkori áron – egymillió forinttal járult hozzá, és akinek nevét az intézet tanzsinagógájának, a budapesti Bét Jehuda zsinagóga falán ma is emléktábla őrzi más adományozók nevével együtt; kavicsokat helyeztek el három egykori temesvári főrabbi, dr. Singer Jakab, dr. Drechsler Miksa és dr. Neumann Ernő sírján, akik a Budapesti Rabbiképző Intézetben végezték tanulmányaikat, és végül meglátogatták a gyógyító csodáiról elhíresült Oppenheim Dávid Hirsch tudós rabbi zarándokhellyé vált síremlékét a régi temetőben.

A program megvalósítását a MAZSÖK és Dohány utcai Zsinagógáért Alapítvány támogatta.