Tanulmányi kirándulásunk Szlovákiába — Galánta, Szered

Az OR-ZSE egyházi/felekezeti közösségszervező szak és judaisztika szak hallgatóiból, valamint tanárokból álló csapat Dr. Goldmann Márta vezetésével tanulmányi kiránduláson vett részt, 2022. november 6-án.

Kísérő tanárok voltak Dr. Surányi András és Dr. Balogh István.

A tanulmányi kirándulás célja a galántai és a szeredi zsidó emlékhelyek felkeresése, kapcsolatfelvétel az ottani hitközséggel.Vonattal indultunk a célunk felé. Kellemes utazás után megérkeztünk Galántára, ahol már várt bennünket Dr. Magdaléna Hrbáček, az ORZSE Felekezeti közösségszervezés szakunk oktatója, aki helyi ismeretei révén, gazdag programunk főszervezője volt.
Az első helyszínre Szeredre, busszal vittek minket. Szereden a II. világháború alatt először 1941-től egy munkatábor működött egészen 1944 augusztusáig, majd 1944 szeptemberétől 1945. március 31-ig már koncentrációs táborként funkcionált Alois Brunner irányításával, ahonnan cca. 7600 zsidót küldtek Auschwitzba és németországi megsemmisítő lágerekbe.
Ma a tábor 5 barakkját holokauszt múzeumnak rendezték be és évente körülbelül 25 ezer ember látogatja, köztük számos diákcsoport is megfordul nevelési-oktatási programok keretén belül.
A tábor többi részén laktanya működik. Ez, visszagondolva a múltra furcsán hatott ránk és más látogatókra is így hathat.
A múzeum megtekintése után megnéztük az Eszterházy kastélyt.
Galántán két Eszterházy kastély is van egy kisebb, szerényebb a XVII. századból, amit később barokk stílusban építettek át és egy neogótikus stílusban épült, amelynek a pincéjében működő elegáns étteremben fogyasztottuk el az ebédünket.
Innen a még működő zsidó temetőbe vezetett az utunk, melynek a története 1729- re nyúlik vissza. A temető szépen gondozott, a galántai hívek gondosságát dicséri. Fahn Béla a galántai hitközség elnöke is csatlakozott hozzánk, hogy felelevenítse, amiről a kövek mesélnek, majd megmutatta a működő imaházat. A kis közösség sajnos szombatfogadásokat nem tud tartani, de minden nagyünnepet és Jahrzeitet (Johrzájt) megtartanak. Az imateremben és az étkezéseknél is a nők és a férfiak külön helyiségben vannak.
A mozgalmas napunk végén a Pázmány Péter Alapítvány székházában, a közösségszervező szak harmadéves hallgatója Lénárt G. József tartott kiváló színvonalú, rengeteg- még a helyieknek is- új ismeretet tartalmazó előadást a galántai jesivák történetéről. Az előadásra csoportunkon kívül sok helyi és vidéki (pozsonyi, nyitrai) érdeklődő jött el.
Köszönet jár Dr. Magdaléna Hrbaček tanárnőnek a fantasztikus szervezésért, a fogadóintézmények vezetőinek, munkatársainak, Szereden Mgr. Horváth Krisztián történésznek, Galántán a Hitközség elnökének Fahn Bélának, a Keresztény Egyesület elnökének, Lencsés Romannak, a Pázmány Péter Alapítvány munkatársának, Horváth Juditnak, Lénárt G. Józsefnek a kimagasló előadásért, a kísérő tanárainknak és ötletgazda szakfelelősünknek, Dr. Goldmann Mártának.

Hajdú Marianne
közösségszervező szak
I. évf.