Tanulmányi látogatás a Csörsz utcai ortodox temetőben

November 20-án egy igazán izgalmas élménynek lehettek részesei azok a közösségszervező és judaisztika szakos hallgatók, akik ellátogattak Budán, a Csörsz utcában található ortodox zsidó temetőbe. Az idegenvezetést a téma egyik hazai szakértője és kutatója dr. Bányai Viktória tartotta.

A séta elején a Tanárnő arra kérte a résztvevőket, hogy sétáljanak, nézzenek szét a temetőben, gyűjtsenek benyomásokat, mielőtt belekezdene az előadásába. Körülbelül tíz perc séta és nézelődés után ismét összegyűltünk körülötte, és feltette a kérdést, hogy milyen érdekességekre figyeltünk fel a temető elrendezését, a sírköveket vizsgálva.
Sok fontos megfigyelés született: a sírok a temetőt elválasztó járda mentén férfi és női temetkezési oldalra oszlanak szét; a sírköveken nem láthatóak latin betűk és arab számok, kizárólag héber betűk; a sírfeliratok igen hosszú szövegeket tartalmaznak, jóval többet, mint egy név, születési és halálozási dátum.
Idegenvezetőnk ezután nagyon érdekes és elmélyült előadást tartott, kezdve a temető létrejöttével az 1880-as években, amely elválaszthatatlanul összefonódott néhány ott nyugvó alapító személyes történetével is. Megtudtuk továbbá mi az oka annak, hogy a korabeli vidéki ortodox közösségekhez képest is igen merev temetkezési szokások jellemzik a Csörsz utcai temetőt, amelynek talán legjellemzőbb vonása a latin betűk és arab számok teljes hiánya a sírköveken.
Megismerhettük egy-egy hosszú sírfelirat fordítását, üzenetét és nyelvi-stilisztikai jegyeit: az akrosztichon szerepét, a kezdő- és záróformulák, rövidítések jelentését. A feliratokból sokszor kibontakozott az ott nyugvó személyisége, tettei és még némi családtörténet is, hiszen a legtöbb felirat hagyományosan megörökíti az elhunyt héber nevét is.
A korabeli közösség meghatározó alakjain (az óbudai Freudiger család tagjai, Reich Koppel főrabbi) túl sajnos szomorú eseményekre emlékeztető sírkövekkel is találkozhattunk: a Maros utcai kórházban, nyilasok által elkövetett vérengzés áldozatainak és a tiszaeszlári vérvád egyik vádlottjának Schwarz Salamonnak a nyughelye is itt található.
Úgy gondolom, hogy a novemberi hideg ellenére megjelent mintegy harminc résztvevő tartalmas vasárnap délután részese lehetett.

Köszönet a szervezőknek és dr. Bányai Viktóriának!

Lakatos Zsolt
judaisztika BA I. évfolyam

A képeket Pánya Noémi harmadéves közösségszervező hallgató készítette.