Toronyi Zsuzsanna

Dr. Toronyi Zsuzsanna

Phd (2017)

levéltáros, új és legújabbkori történeti muzeológus

egyetemi docens

Kutatási terület: a zsidó gyűjtemények története, történetfilozófiája, zsidó szertartási tárgyak története, provenienciakutatás és restitúció

E-mail: toronyizs@or-zse.hu

Publikációk: Magyar Tudományos Művek Tára