Tu bisvát és a Keren Kajemet Le-Jiszrael szervezete

Az 5784-es zsinagógai évben január 24-én kezdődik tu bisvát, vagyis svát hónap 15-e, a fák újéve. Eredetét a mezőgazdasági törvényekben kell keresni. A vallásjog értelmében a fiatal fák termését az első három évben nem szabad elfogyasztani, ezért praktikus, ha a fák ültetése egy időpontra esik.
A diaszpórában gyümölcsevéssel szokás ünnepelni, Izraelben pedig ma is – mint ahogy az ókorban – faültetéssel jelölik a napot. 

A korai cionista mozgalomban nagy hangsúlyt fektettek a palesztinai faültető akciók, például a Keren Kajemet Le-Jiszrael szervezetén keresztül lehetett adományozni erre a célra. Természetesen minden más földműveléssel kapcsolatos tevékenységre is buzdították az alijázni készülőket. Ezt az igyekezetet láthatjuk a cionista kisnyomtatványok lapjain. „Erec Jiszráél földműves ország volt. Ha a történelem folyamán a zsidó nép önhibáján kívül más foglalkozásokat volt kénytelen űzni, a zsidó otthonba való visszatérés újból lehetővé teszi, hogy új zsidó földműves réteg alakuljon ki.” (Tiéd a föld. Keren Kayemeth Leisrael: Budapest, 1940. 12–13. o.). 

Az OR-ZSE Könyvtárának kisnyomtatvány gyűjteménye egyedülálló kordokumentumként szolgálja a magyarországi cionizmus megismerésének történetét. A Digitális Repozitóriumunkban már több száz ilyen kisnyomtatvány elérhető és kutatható online: https://diglib.or-zse.hu/…/1234…/2117/recent-submissions