Újabb jelentős előrelépés az OR-ZSE életében

Egyetemünk együttműködési megállapodásra lépett a Seminario Rabínico Latinoamericano-val.

Jelentős mérföldkőhöz érkeztünk Egyetemünk intézménytörténetében. Az 1877-ben a Boroszlói Zsidó-Teológiai Szeminárium „leányintézményeként”, Zacharias Frankel pozitív historikus, azaz neológ koncepciója alapján életre hívott Országos Rabbiképző Intézet utódjaként Egyetemünk együttműködési megállapodásra lépett a Seminario Rabínico Latinoamericano-val. Az 1962-ben Buenos Airesben szintén boroszlói alapokon, Marshall Meyer rabbi, Abraham Joshua Heschel tanítványa által megalapított, spanyol ajkú szeminárium az első azon Európán kívüli rabbiképzők sorában, melyekkel az OR-ZSE kooperációra lép.

Az épp hatvan esztendős Seminario Rabínico Dél-Amerika legfontosabb rabbinikus kutató- és képzéshelye, amely szorosan kapcsolódik a középutas, konzervatív mozgalom helyi és világszervezetéhez. Új partnerintézményünk nagy tapasztalatokkal rendelkezik a Magyarországhoz sokban hasonlító dél-amerikai térség rabbiképzésére vonatkozóan.

A most aláírt együttműködési megállapodás szerint a két testvérintézmény elsődlegesen ezt a tudást osztja meg egymással: a zsidó hittudományi kutatások, a kántor-, a rabbi- és a doktori képzés területén törekszik intenzív kooperációra.

Egyetemünk ezzel is folytatja az 1990-ben Schweitzer József főrabbi, professzor, főigazgató megkezdte nemzetközi kapcsolatépítési és „hálózatosodási” koncepciót, erősíti az 1933 után geopolitikai kényszerből megszakadt, országhatárokon átívelő együttműködések gyakorlatát.