Újabb nemzetközi pályázati siker

Egyetemünk idén februárban együttműködési megállapodást kötött az Alkalmazott Tudományok Drezdai Egyetemével. Új partnerintézményünknek a profiljába elsődlegesen alkalmazott társadalomtudományi szakok tartoznak, így kiváló együttműködési lehetőség kínálkozik a felekezeti szociális és a közösségszervező szakok számára.

A két kooperációra lépő intézmény a Wesley János Lelkészképző Főiskolával karöltve az együttműködési megállapodás aláírását követően a Német Külügyminisztérium égisze alatt működő Német Akadémiai Csereszolgálatához, a DAAD-hez intézményközi, tudományos pályázatot nyújtott be. A három pilléren nyugvó projekt „nyári egyetem”, közös tantervi fejlesztések és közös társadalomtudományi kutatások lebonyolítását tűzi ki célul. Az Alexandra Geisler professzor asszony kidolgozta és az OR-ZSE rektora által kiegészített pályázat nyertesnek bizonyult, így a tervezett hármas kooperáció hamarosan kezdetét veheti. A nemzetközi pályázati siker annak a színvonalas szakmai munkának a nemzetközi elismerését jelenti, melyet a Szociális munka és Társadalomtudományi Tanszék munkatársai az elmúlt két évtizedben kifejtettek.