Újabb tudományos, szakmai stratégiai együttműködés

Július 22-én, csütörtökön fontos esemény színhelye volt az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem. Prof. dr. Grósz Andor, a Páva utcai Holokauszt Emlékközpont működtetéséért felelős kuratórium elnöke és prof. dr. Vajda Károly, az OR-ZSE rektora a két intézmény kutatásait és tudásmegosztási erőfeszítéseit összehangoló intézményközi megállapodást írt alá.

A jövőbeli, a mainál intenzívebb és szervezettebb kooperációt megalapozó dokumentum, mely kiterjed a két intézmény immáron szerteágazó nemzetközi szakmai kapcsolataira is, leszögezi, hogy az együttműködő felek a birtokukban lévő tudással és tapasztalattal segítik egymás hosszú távú, innovatív, gyakorlatorientált és magas színvonalú működését.
Az együttműködés a magyarországi zsidóság és a magyarországi holokauszt történetének tudományos igényű kutatásának területén valósul meg. A megállapodás fontos mérföldkövét jelenti a magyarországi vészkorszak tudományos földolgozását, az emlékezetpolitika alakítását végző szakmai szervezetek, intézmények történetének, hiszen az állami és a közösségi, hitközségi felelősségvállalásnak az egész magyar társadalmat szolgáló, erős kötelékké történő összefonódását szolgálja.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével a Holokauszt Emlékközpont újonnan kinevezett igazgatója, dr. Zima András is, aki Egyetemünk népszerű oktatója, tanszékvezető egyetemi docense.