Változás az OR-ZSE vezetésében

Változás az OR-ZSE vezetésében

Prof. Dr. Vajda Károly rektor az elmúlt években a vállalt feladatait mindenki megelégedésére maximálisan teljesítette. Az elmúlt időszakban mind az OR-ZSE, mind a Doktori Iskola akkreditációja sikeresen lezárult. Az Egyetem nemzetközi kapcsolatai kiszélesedtek és elmélyültek. A 2018-ban vázolt program nagyban megvalósult, ezért 2022. szeptember elsejei hatállyal Vajda Károly rektori időszaka véget ér.

Mind az Egyetem vezetése, mind a Fenntartó nevében köszönjük eddigi munkáját, és további tudományos és oktatói tevékenységéhez sok sikert kívánunk.

A rektori pozíció egyelőre betöltetlen marad, ami más egyetemek életében sem példátlan helyzet.

A vezetési feladatokat az egyetem két rektorhelyettese, Dr. Balázs Gábor általános rektorhelyettes és Dr. Biró Tamás tudományos rektorhelyettes látja el a továbbiakban, így az Egyetem zavartalan működése biztosított. Az SZMSZ-ben meghatározott rektori funkciókat az általános rektorhelyettes tölti be.

A legnemesebb zsidó és intézményi hagyományokat követve az új vezetés célja, hogy közös erőfeszítéssel megtalálja a válaszokat a 21. század tudományos és oktatási kihívásaira.

Dr. Balázs Gábor                                                         Dr. Biró Tamás
általános rektorhelyettes                                       tudományos rektorhelyettes