Záróvizsga a Felekezeti szociális munka szakon

2023. január 18-án az OR-ZSE dísztermében 11 hallgató tett sikeres záróvizsgát. A vizsgabizottság elnöke Aczél Anna volt, aki a szociális szakma egyik legelismertebb szakembere. A bizottság további tagjai Darvas Ágnes, Zolnay János, Ránki Sára és Háberman Zoltán tanszékvezető voltak.

A záróvizsgán először komplex tételeket húztak a hallgatók. A tételek a szociális munka és a tágabb társadalomtudományi tanulmányaikat foglalták össze. A vizsgázók az elmúlt három és fél évben megszerzett tudásukat összegezték. Ezután szakdolgozataikat védték meg, szintén a vizsgabizottság előtt. A szociális munka szak egyedisége, hogy a szakdolgozati védésekre a hallgatók egy prezentációval készülnek. A prezentációik segítségével ismertették a diploma-munkáikat és válaszoltak az előre megadott opponensi kérdésekre is. A végzős diákok így egymás szakdolgozatainak prezentációját is meghallgatták. A szakdolgozatok a szociális munka témakörei köré csoportosultak. Alapos és átgondolt dolgozatok születtek. Szakmailag jelentős témákat dolgoztak fel, mint például az idősgondozás, a nők bántalmazása, szegregátumok és droghasználat, vakvezető kutyák, romák iskolai szegregációja, pszichiátriai betegek foglalkoztatása és gyermekvédelem.

A most vizsgázott hallgatók kitartóan tanultak az elmúlt 7 szemeszterben. Sajnos a Covid időszak is sok nehézséget okozott a tanulmányaikban, de mindenki lelkes és elkötelezett tudott maradni. Többségük már most szociális munkásként dolgozik, de a tanulmányaikban szerzett tudást már diplomás szakemberként fogják kamatoztatni.

Gratulálunk a sikeres záróvizsgához, találkozunk a diplomaosztón: Apor Orsolya, Kain Réka, Simó Mária, Széki Lina, Király Vivien, Varga Árpád, Stefkó Ernő, Szabó Sándor, Botos Viktor, Rácz Georgina, Szilágyi Attila

Fotó: Buttás Levente