Zsengellér József az Országos Doktori Tanács alelnöke

December 2-i ülésén az Országos Doktori Tanács prof. dr. Zsengellér Józsefet alelnökévé választotta. Intézményünk számára ez a döntés nagy öröm.

A Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék egyetemi tanára, Prof. dr. Zsengellér József két éve oktatója intézményünknek, és a tanév eleje óta az Egyetemi Doktori Tanács elnöke is. A Héber Biblia és a szamaritánus hagyományok nemzetközi hírű kutatója idén nyáron Budapestre hozta a Societé d’Études Samaritaines (SÉS) soron következő konferenciáját, a bibliai apokrif könyvekről szóló legújabb könyvének a bemutatóját pedig éppen a napokban tartották. Tanulmányait a Budapesti Református Teológiai Akadémián és az ELTE hebraisztika szakán végezte, doktori disszertációját a hollandiai Utrechti Egyetemen védte meg 1998-ban. Nevéhez több OTKA kutatási program vezetése is kötődik. A Magyar Hebraisztikai Társaság alapításában tevékeny részt vállalt, annak titkára volt prof. dr. Schweitzer József elnöksége alatt, majd a közelmúltig, több mint egy évtizeden keresztül, saját maga is elnöke volt a Társaságnak. A Schweitzer József-emlékdíj kuratóriumának tagja, a Rabbiképző egykori igazgatója születésének 100. évfordulójára megjelent emlékkötet társszerkesztője.

Az Országos Doktori Tanács alelnökévé történő megválasztása mind az OR-ZSE, mind a magyarországi hebraisztika számára hatalmas tudományos elismerésnek számít.

(Fotó: Parókia.hu)