Decemberben TDK konferencia az IKI-ben

Az OR-ZSE Tudományos Diákköri Tanácsa (TDKT) 2022. december 9-én, pénteken rendezi az intézményi TDK-konferenciát az Izraeli Kulturális Intézetben személyes előadás formában.

A konferencián részt vehet az OR-ZSE minden hallgatója, aki BA-, MA- vagy osztatlan képzésben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, illetve amennyiben még nem szerezte meg az abszolutóriumot.

A konferenciára való jelentkezés menete a következő: 2022. november 15-ig kérjük leadni a hallgató nevét, szakját, a témát és a témavezető nevét, december 1-ig pedig 10 oldalt a dolgozatból, valamint a prezentációt is (ppt., pdf. stb. formában). Jelentkezni Goldmann Márta szakfelelősnél a goldmannm@or-zse.hu küldött emaillel lehet.

Minden előadónak szigorúan 20 perc áll rendelkezésére, melyet 10 perc vita követ. A benyúj­tott dolgozatokat és az elhangzó előadásokat az intézmény oktatóiból álló ad hoc bizottság értékeli, a szerzők munkáját segítő visszajelzést ad. A megfelelő színvonalú munkák jogosultságot szereznek a XXXVI. Országos Tudományos Diákkori Konferencián (OTDK) történő indulásra.

Az OR-ZSE szempontjából releváns OTDK-szekciókban az elkészült dolgozatok pdf. formátumban történő feltöltési határideje: 2023. január 11., 16:00 óra (szerda). Az előírt terjedelem a Humán Tudományi Szekcióban 20–45 oldal, a Társadalomtudományi Szekcióban 20–60 oldal, míg a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióban 20–40 oldal.
Kérdéseikkel Dr. Biró Tamás tudományos rektorhelyettest kereshetik a birot@or-zse.hu címen.

Hasznos linkek: https://otdk.hu/otdk/aktualis-otdk

Központi felhívás: https://otdk.hu/storage/36.OTDK/36.OTDK_kozponti_felhivas.pdf

Humán Tudományi Szekció: https://hotdk2023.kre.hu/

Felhívások, jelentkezési információk: https://otdk.hu/szekcio-felhivasok/human-tudomanyi-szekcio

Társadalomtudományi Szekció: https://btk.unideb.hu/hu/tarstudotdk2023

Felhívások, jelentkezési információk: https://otdk.hu/szekcio-felhivasok/tarsadalomtudomanyi-szekcio

 

További információ az OR-ZSE Tudományos Diákköréről: https://or-zse.hu/tudomanyos-diakkor/.

Hasznos információk hallgatóknak: https://or-zse.hu/tdk-informaciok-hallgatoknak/.