Elhunyt Menachem Schmelzer

Hosszas betegség után New York-i otthonában szombaton elhunyt Menachem Schmelzer z”l (1934–2022), Scheiber Sándor egyik legtehetségesebb tanítványa.

Ortodox családból érkezett az 1950-es években a Rabbiképzőbe. Itt unokatestvérével, a két évvel ezelőtt elhunyt „Sankt Gallen-i” Schmelzer Hermann Imrével együtt az intézmény legtehetségesebb tanítványai közé tartozott. A talmudi-rabbinikus ismeretek terén való jártasságával és a modern tudományok iránti fogékonyságával a magyarországi neológia kiemelkedő tudósa lehetett volna belőle. Ő azonban az 1956-os forradalmat követően disszidált, és döntéséhez kétségkívül hozzájárult az is, hogy néhány évvel korábban meghurcolták az illegális cionista mozgalomban való részvétele miatt. A budapesti Rabbiképző New York-i testvérintézménye, a JTS könyvtárának lett az igazgatója, ezzel járulva hozzá a zsidó tudományossághoz. Barátai, tanítványai, tisztelői 2019-ben jelentettek meg Meḥevah le-Menaḥem címmel egy ünnepi kötetet a tiszteletére.

Toronyi Zsuzsa egyetemi docens így emlékezett meg róla a Facebookon:

„Schmelzer Kornél néven született Kecelen, 1934-ben. Tíz évesen élte túl a holokausztot, ezt követően a hajdúhadházi és az erlaui jesiva mellett a zsidó gimnáziumban érettségizett 1952-ben. Ezt követően az ELTE hallgatója lett, ahol ókori történelmet és nyelveket tanult. Időközben a megszilárduló kommunista diktatúra betiltotta a zsidó civil élet háború után újraindult szervezeteit, így az a zsidó világ, amiben Schmelzer Kornél felnőtt, újra veszélyeket rejtett. A fiatal egyetemistát a Bnei Akiva [vallásos cionista] szervezetben való részvétele miatt letartóztatták és bebörtönözték – ahonnan Sztálin halálát követően, 1954-ben szabadult, de az egyetemre már nem iratkozhatott vissza.

Beiratkozott a Rabbiképző Intézetbe, ahol Scheiber Sándor kedvenc tanítványa lett. 1955 augusztusában barátjával, Löwinger Istvánnal végigjárták a dunántúli zsidó közösségeket, ahol a hitközségek múltjára, a holokauszt pusztításaira és a közösségek aktuális helyzetére vonatkozó adatokat, dokumentumokat és tárgyakat gyűjtöttek. Lefényképezték a zsinagógákat és a temetőket – és felmérésük eredményeit megjelentették az Új Életben, a begyűjtött tárgyakat pedig a múzeumunkban [a Magyar Zsidó Múzeumban] helyezték el. Felmérésük az utolsó pillanatban készült, hiszen az 1956-os forradalom után a magyarországi zsidó közösség egy jelentős része, köztük Schmelzer is emigrált.

Svájcba ment, Baselben és Koppenhágában befejezte egyetemi tanulmányait, majd alijázott, és a jeruzsálemi Könyvtárban helyezkedett el. Házasságkötését követően New Yorkba költöztek, ahol Schmelzer már héber nevét, a Menachemet használva a Jewish Theological Seminary könyvtárosa lett. A világ egyik legjelentősebb judaika gyűjteményét 1987-ig vezette, s a zsidó tudományok megkerülhetetlen fellegvárává tette.

Művei, a zsidó könyvkultúráról közzétett tudományos művei velünk maradnak, amiképpen mindig emlékezni fogunk barátságos személyiségére, segítőkészségére is.

Menachem Schmelzer professzor úr temetése hétfőn délelőtt lesz New Yorkban, emlékéből fakadjon áldás.”

Shalom Berger nekrológja angolul itt olvasható.

Kácsor Zsolt interjúja Menachem Schmelzerrel a mazsihisz.hu-n.

Borítókép: Menahem Schmelzer z”l
A középkori héber irodalom és a zsidó könyvészet Albert B. és Bernice Cohen professzor emeritusa
A kép forrása: https://www.jtsa.edu/team/menahem-schmelzer/.

Schmelzer Kornél (felső sorban középen) családi körben, Jánoshalma, 1952.
Forrás: családi archívum, Chaim Green.