Vidéki hitközségek vezetői az OR-ZSE-n

Szerző: Székelyhidi Hajnal

Különleges esemény helyszíne volt a hét közepén egyetemünk Scheiber Sándor díszterme: számos vidéki hitközség vezetője fogadta el Székelyhidi Hajnal művésztanár meghívását. Az ország keleti és nyugati, fővároshoz közeli, észak és déli régiójából érkező elnökök, alelnökök, küldöttek között néhány egykori növendékünket is üdvözölhettük.

A találkozó a kisközösségek vallási életéhez egyetemünk által nyújtható segítségről szólt elsősorban, bemutatva újonnan induló tanfolyamainkat.

 

Vidéki közösségek elnökei vettek részt az eseményen az OR-ZsE dísztermében
Balázs Gábor ált. rektorhelyettes

Az esemény fontosságát hangsúlyozó dr. Balázs Gábor rektorhelyettes nyitóbeszéde után kántorhallgatóink és tanáraik hangulatos kiskoncertjével indult a program. Handó István, Dési Tamás, Markovits Csaba kántorhallgatók, valamint Zucker Immánuel és Fekete László főkántorok Neumark Zoltán által kísért műsorát, lelkes tetszésnyilvánítással fogadták vendégeink. Utánuk Darvas István főrabbi, egyetemünk vallási vezetője és főtitkára beszélgetett dr. Heindl Péter pécsi kántorral és Csatlós Tamás jelenlegi előimádkozó hallgatóval, akik az omed-ig vezető személyes útjukról meséltek. Ehhez kapcsolódóan Székelyhidi Hajnal felszólalásában rámutatott arra a szellemi tartalékra, ami a fővároson kívüli közösségekben rejlik, azaz, ha kis lépésekben is, de van lehetőség a fejlődésre, és ez jobb út, mint teljesen a pesti kínálatra hagyatkozni. A kántor- és előimádkozó képzéseinket bemutatva bátorította a vidéki hitközségeket online tanfolyamainkra. Darvas István ismertette az új “másgiáh ruháni – sácmác” tanfolyamot, ami a vallási vezetői hiányt igyekszik pótolni szerte az országban, kiszolgálva a vidéki közösségek igényeit.
Liturgiai Tanszék • OR-ZSE

dr. Grósz Andor MAZSIHISZ elnök szavai zárták a rendezvényt

A szünet után szeptembertől induló új hitoktató tanfolyamunkat dr. Balogh István, a Judaisztikai Tanszék tanszékvezetője ismertette. Ezután dr. Goldmann Márta, az Egyházi / felekezeti közösségszervező szak szakfelelőse beszélgetett Lénárt Józseffel, a szak frissen végzett hallgatójával, aki rendkívül inspiratív módon mutatta be a szak sokszínűségét és szakmai kínálatát.

Judaisztikai Tanszék • OR-ZSE

Szociális munka és Társadalomtudományi Tanszék • OR-ZSE

Egyházi / felekezeti közösségszervező szak • OR-ZSE

Tanáraink és hallgatóink értékes mondanivalóit a MAZSIHISZ elnöke, dr. Grósz Andor szavai zárták. Vidéki közösséghez tartozása révén is, és a helyzet fontosságát átérezve, támogatását ígérte a segítő törekvésekhez. Szubjektív reflexiójában a közösségek élni akarását értékelte meghatottságot keltő szavakkal.