Nyilatkozat

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemhez a régi honlapon elérhető egyik dolgozattal kapcsolatban olvasói bejelentés érkezett. A bejelentő a dolgozat idejénél korábban, nyomtatásban megjelent, az egyetem közmegbecsülésnek örvendő tanára által írt művel talált nagy mennyiségű szövegegyezést. Mivel a honlapon található dolgozat egyszersmind egyetemi diplomamunka is, ezért a minőségbiztosítási szempontból súlyos jelentőségű ügyet neves judaistákból álló szakértő bizottság vizsgálta ki. Jelentésük sajnos igazolta a gyanút: a szóban forgó szakdolgozat túlnyomó részben (90%-ot meghaladó arányban) szó szerinti, idézőjel nélküli átvétel mások korábban nyomtatásban megjelent könyveiből, illetve online közzétett munkáiból, azaz lélekkufárság, plágium.

Sem a súlyos szakmaetikai vétséget egykor elkövető hallgató, sem annak témavezetője nem alkalmazottja az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemnek, így a munkajogi, fegyelmi és etikai tanulságok levonása nem intézményünk feladata. Szomorú szakmai kötelességünk ugyanakkor szembenézni az eset minőségbiztosítási tanulságaival.

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem új, az elmúlt években kialakított minőségbiztosítási rendszere az ilyen esetek bekövetkeztének valószínűségét jelentős mértékben csökkenti, az Egyetem nagy tudományos reputációval rendelkező oktatói pedig mindent megtesznek azért, hogy ilyen esetek ne következzenek be többé.

Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem
2020. szeptember 9.